Digital tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Länstrafikens webbplats, e-tjänster och mobilapplikationer och arbetar för att uppnå grundläggande tillgänglighet enligt WCAG 2.1 nivå AA.

Här beskriver vi hur Ltr.se och vår app Länstrafiken Jämtland uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse webbplats

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen ltr.se uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskriver vi de brister som vi själva är medvetna om, och som vi arbetar för att åtgärda.

 • Det finns vissa brister i uppmärkningen och i koden på en del av webbplatsens sidor.
 • Otillräckliga kontrastvärden på vissa grafiska element.
 • Brister vid förstoring och liten skärm, till exempel skärs sidomenyn av så att en del länkar inte syns.
 • Användare kan inte själva ändra avstånd mellan tecken, rader, stycken eller ord.
 • Vissa bilder saknar beskrivande text.
 • Vissa delar av reseplaneraren är inte tillgänglighetsanpassad.
 • De kontaktformulär som är kopplade till vårt kundresponssystem är inte tillgänglighetsanpassade. Ansökningsblanketter i PDF-format är heller inte fullt tillgänglighetsanpassade.
 • Nedladdningsbara tidtabeller i PDF format är inte optimerade för tillgänglighet.

Vår ambition är att åtgärda alla ovanstående problem så snart som möjligt. Vissa e-tjänster, till exempel nedladdningsbara tidtabeller, kundresponsformulär och reseplanerare, tillhandahålls i samarbete med externa leverantörer. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och upprätthålla tillgängligheten på vår webbplats tillsammans med våra leverantörer.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Följande innehåll är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Kartor som inte är avsedda för navigering

Vår webbplats innehåller linjekartor i PDF format. Vid tillfälliga trafikstörningar kan omledning av trafiken behövas och detta illustreras i vissa fall med hjälp av kartor som inte är tillgänglighetsanpassade. Information om trafikstörningar finns även i skriftligt format på webbplatsen, i reseplaneraren och i appen. 

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Upptäcker du problem eller brister som vi inte har beskrivit på denna sida kan du kontakta oss. Vi uppskattar alla synpunkter som kan göra webbplatsen mer tillgänglig.

Du kan också kontakta oss om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig.  Så här når du oss:

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på digital tillgänglighet eller med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Deras ansvar är att kontrollera så att vi och andra myndigheter följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ltr.se utifrån WCAG-riktlinjerna med hjälp av våra leverantörer. Arbetet har skett manuellt, men vi har använt vissa verktyg, till exempel webbläsartillägget WAVE Web Accessibility Evaluation Tool, vid utvärderingen.

Senaste bedömningen gjordes den 30 Maj 2022. Vi uppdaterar denna tillgänglighetsredogörelse när ny information tillkommit eller lösningar på kända problem implementerats.

Redogörelsen uppdaterades 1 juni 2022.

Tillgänglighetsredogörelse mobilapp

Hur tillgänglig är appen?

Här beskriver vi hur appen Länstrafiken Jämtland uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilka kända tillgänglighetsproblem vår app har och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i appen.

Redogörelsen avser version 2.171 för iOS och version 2.171 för Android, samt senare versioner av dessa. Appen Länstrafiken Jämtland ägs av Region Jämtland Härjedalen.

Om du inte kan använda delar av appen

Om du behöver använda innehåll från appen som inte är tillgängligt för dig, så gör vi vårt bästa för att möta dina behov. Så här kontaktar du oss:

Skicka e-post till Ltrkundservice@regionjh.se eller ring oss på telefonnummer 0771-100 110.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Upptäcker du problem eller brister som vi inte har beskrivit på denna sida kan du kontakta oss på Ltrkundservice@regionjh.se så att vi får veta att problemet finns. Vi uppskattar alla synpunkter som kan göra vår app mer tillgänglig.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på digital tillgänglighet eller hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Deras ansvar är att kontrollera så att vi och andra myndigheter följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) (Öppnar webbplats i nytt fönster)

Kända brister i appens tillgänglighet

Appen Länstrafiken Jämtland uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskriver vi de tillgänglighetsbrister vi är medvetna om.

 • Vissa funktioner går inte att nå med tangentbord och skärmläsare.
 • Enstaka ikoner, knappar och rubriker beskrivs inte tillräckligt tydligt för uppläsande hjälpmedel.
 • Det finns animationer och rörliga bilder som går inte att pausa, stoppa eller dölja.
 • Vissa ledtexter och felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga.
 • I vissa vyer saknas synliga fokusmarkeringar.
 • På väldigt små skärmar syns inte all text och layouten kräver att användaren skrollar. Vid förstoring av text till 200% trunkeras eller skyms vissa texter.
 • Appen respekterar inte användarens plattformsinställningar när det gäller färger, teckensnitt och mörkt eller ljust läge.
 • Appen har inte stöd för horisontellt läge.

Åtgärdsplan

Åtgärder och anpassningar som behövs för att rätta kända brister i den första releasen av appen har definierats och utvecklingsarbetet har påbörjats.

Flera kommande releaser av appen som innehåller förbättringar i tillgängligheten finns redan inplanerade för första halvan av 2024.

Hur vi testat appen

Appen har testats genom en självskattning, men en oberoende granskning behöver ske då appen är ny.

Appen har granskats utifrån de internationella riktlinjerna för tillgänglighet enligt WCAG 2.1 nivå AA. Testerna har innefattat en manuell utvärdering mot dessa riktlinjer samt en analys av rapporter från tidigare gjorda granskningar av appar med samma ursprungliga kodbas som appen Länstrafiken Jämtland.

Denna tillgänglighetsredogörelse kommer att uppdateras när ny information tillkommit eller lösningar på kända problem implementerats.

Redogörelsen uppdaterades 4 december 2023.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och upprätthålla tillgängligheten i alla digitala kanaler tillsammans med våra leverantörer.  Upphandlingar har gjorts både av en ny webbplats och en ny app som ska möta alla krav på tillgänglighet när de är klara. 

Denna sida uppdaterades senast 2023-12-04.