Ny app och utökat samarbete

Nu händer det spännande saker kopplat till kollektivtrafikens biljett- och betalsystem i ...

Nu blir det enklare att arbetspendla

Med utökade turer och förändringar i tidtabellen så hoppas vi att det ska underlätta för fler ...

Vill du lämna synpunkter eller förbättringsförslag till oss?

Har du synpunkter, klagomål, beröm eller förslag som gör att vi kan förbättra oss?  Vi har ...

Vi vill se dig – använd reflex

Väntar du på bussen på morgonen eller kvällen när det är mörkt? Ha gärna en eller flera ...

Ny tidtabell 11 december

Nu byter vi till vintertabellen som gäller från 11 december till 16 april 2023.  Planera din ...