Avstängda hållplatser på Fritzhemsgatan

På grund av ett vägarbete orsakat av en akut vattenläcka är hållplatserna längs hela ...

Rekordresande i stadstrafiken

Från februari 2023 till februari 2024 så gjordes över 4 miljoner resor med stadstrafiken i ...

Nya tankkort och 10-resorsbiljett

Nu införs en 10-resorsbiljett i regiontrafiken och antalet resor på tankkorten ändras. I ...

Utökad trafik i hela länet

Länets kollektivtrafik utökas och förändras 2024.  Nyetableringar, befolkningsökningar och ...

Reskassa försvinner som betalmedel

För att underlätta för våra resenärer inför uppgraderingen av biljettsystemet gör vi en del ...