Ytterligare tidtabellsförändringar

Linje 150 och 156 får ny tidtabell från och med den 18:e februari.

Läs mer om förändringarna här

Publicerat: 2019-02-11