Viktig information för resenärer med linje 46, 142 (vissa turer) och 164

Enligt ett beslut från regeringen, som har stöd i pandemilagen, införs från den 14:e februari 2021 nytt direktiv för kollektivtrafik med en linjesträckning över 15 mil. Direktivet säger att antalet sittplatser för berörda linjer ska begränsas till hälften. Detta innebär att sittplatser kommer stängas av med hjälp av gul/svart tejp för linjerna 40, 46, 142 (vissa turer) och 164. Länstrafiken kommer sätta in fler bussar från de orter där behov finns i ett försök att få med alla resenärer. Resenärer uppmanas att respektera avstängda sittplatser och vara extra uppmärksam på att linjen kan komma att utföras av annan buss än den som vanligtvis utför linjen.

Resenär som har bokat en plats före den 14:e februari 2021 ska få åka som planerat, även om beläggningen är högre.

Länstrafiken uppmanar fortsatt till att undvika att resa med kollektivtrafiken om inte resan är ytterst nödvändig.

På denna sida har vi samlat information om vad du som resenär bör veta inför din kollektivtrafikresa 

Publicerat: 2021-02-14