Upphandling av linje 46 tilldelad

Under onsdagen tilldelade Länstrafikens styrelse Centrala Buss i Jämtland/Härjedalen AB trafikavtalet för Inlandstrafiken sträckan Östersund-Mora med planerad start i december 2019.

– Av de två anbudsgivarna som deltog i upphandlingen var det Centrala Buss som lämnade det mest förmånligaste priset och därmed vann uppdraget om att utföra trafiken sträckan Östersund-Mora, det vill säga linje 46. Trafikuppdraget omfattar årligen ca 70 000 resor, säger Per-David Wennberg, VD, Länstrafiken Jämtland.

Det nya avtalet börjar gälla den 15:e december 2019 och har en kontraktstid om totalt åtta år. Kontraktssumman för uppdraget landar på ca 9,9 Mkr per år och näst bästa anbud i upphandlingen var ca 700 000 kr dyrare.

Pressmeddelande

Publicerat 2019-03-13