Ungdomskort

Ett nytt år och ungdomskort har skickats ut till alla som fyller 6 år under 2016 och är folkbokförda i följande kommuner: Härjedalen, Berg, Bräcke, Östersund, Krokom, Åre och Ragunda.

Ungdomskortet ges till barn och ungdomar från och med det år personen fyller 6 år till och med det år personen fyller 19 år.

För de innehavare av Ungdomskort som under 2015 fyllde 19 år slutade Ungdomskortet att fungera i och med årsskiftet.

Läs mer om Ungdomskorten här