Trafikläget just nu

Ibland gör vädret, vägarbeten, tekniska problem och annat att vi blir sena eller måste ställa in bussturer.

Här informerar vi om aktuella och planerade trafikstörningar som påverkar busstrafiken i Jämtland och Härjedalen och stadstrafiken i Östersund.  Under sommarperioden är det vanligt med vägarbeten som i vissa fall försenar kollektivtrafiken.

Trafikverket har en sida som ger överblick om läget på vägarna när det gäller trafikolyckor, vägavstängningar och vägarbeten:  Trafikverkets hemsida 

Tidtabellsförändringar finns inte längre på denna sida. Här hittar du aktuella förändringar i tidtabellen för Länstrafiken. För att se tidtabellsförändringar för stadstrafiken, besök www.vy.se.

 

05 sep 2022

Hållplats Hackås Strömbacka och Billsta indragen pga vägarbete

Hållplatsen Billsta, A, Billsta, B, Hackås Strömbacka, A, Hackås Strömbacka, B angöres ej under tiden för ombyggnaden av väg 593.

05 sep 2022

Hållplats Hackås Strömbacka och Billsta indragen pga vägarbete

Hållplatsen Billsta, A, Billsta, B, Hackås Strömbacka, A, Hackås Strömbacka, B angöres ej under tiden för ombyggnaden av väg 593.

02 sep 2022

Förändrad färdväg på linje 161,163 och 164 från måndag 5/9 kl.07:00

Linje 161,163 och 164 kommer inte att trafikera hållplatserna Hackås Strömbacka och Billsta på grund av vägavstängning på väg 593 vid järnvägsövergången. Beräknad tid för avstängningen är från måndag 5/9 kl.07:00 till och med fredag 28/10 kl.16:00. Den förändrade färdvägen kommer att innebära förseningar på berörda turer.

13 jun 2022

Hållplats Vik E14 är flyttad pga vägarbete.

Hållplatsen Vik E14 är flyttad ca 100 meter österut till vägskälet ner mot Björnänge pga byggandet av gång- och cykelbana,

24 feb 2022

Helgstängd Strömsundsbro

Med anledning av att Strömsundsbron stänger för reparation helgerna 18:e mars - 4:e dec. kommer linje 142 och 45 att få en förändrad färdväg. Vid ett antal fredagar stänger bron redan kl. 07:00. Vid stängning kommer sträckan Näsviken-Hallviken att trafikeras med tilläggstrafik. Den förändrade färdvägen innebär längre restid. Gå in på https://ltr.se/helgstangd-stromsundsbro-boka-din-resa-mellan-nasviken-och-hallviken/ för mer information.

24 feb 2022

Linje 142 & 45 risk för förseningar

Från och med 14 mars och tillsvidare görs underhållsarbeten på Strömsundsbron och trafiken styrs med lots. Med anledning av detta finns det risk för förseningar för linje 142 & 45.

23 feb 2022

Hållplats Övre Dvärsätt vägskäl E14 trafikeras inte.

Hållplatsen trafikeras inte i riktning mot Östersund från och med fredag 25/2 tillsvidare pga nedsatt trafiksäkerhet.

09 aug 2021

Hållplatsläge C vid Östersund järnvägsstation trafikeras inte

Med anledning av bygget av gång- och cykelbro vid Östersunds järnvägsstation trafikeras inte hållplatsläge C. Resenärer hänvisas till hållplatslägena A och B längs Ringvägen. Hållplatsläge A gäller för resor norr-, väster- eller österut, B för resor söderut. Gäller från och med 2021-08-09.

Det finns för närvarande inga kommande trafikstörningar