Trafikläget just nu

Ibland gör vädret, vägarbeten, tekniska problem och annat att vi blir sena eller måste ställa in bussturer.

Här kommunicerar vi aktuella och planerade trafikstörningar som påverkar trafiken för Länstrafiken Jämtland och Nettbuss Stadsbussarna Östersund.  Under sommarperioden är det vanligt med vägarbeten som i vissa fall försenar kollektivtrafiken. Trafikverket har en sida som ger överblick om läget på vägarna när det gäller trafikolyckor, vägavstängningar och vägarbeten  Trafikverkets hemsida .

Fliken tidtabellsförändringar listar aktuella förändringar i tidtabellen för Länstrafiken.

För att se Nettbuss Stadsbussarnas tidtabellsförändringar klicka här .

29 nov 2021

Hållplats Härke A indragen

Hållplats Härke A indragen. Resenärer hänvisas till hållplats Härke D.

23 nov 2021

Hållplats Sånghusvägen indragen pga vinterväglag

Hållplatsen Byskogen Sånghusvägen, A, Byskogen Sånghusvägen, B angöres ej under vintern 2021-2022.

05 aug 2021

Helgstängd Strömsundsbro

Med anledning av att Strömsundsbron stänger för reparation helgerna 6:e aug - 12:e dec. kommer linje 142 och 45 att få en förändrad färdväg. Vid ett antal fredagar stänger bron redan kl. 07:00. Vid stängning kommer sträckan Näsviken-Hallviken att trafikeras med tilläggstrafik. Den förändrade färdvägen innebär längre restid. Gå in på https://ltr.se/helgstangd-stromsundsbro-boka-din-resa-mellan-nasviken-och-hallviken/ för mer information.

14 sep 2021

Hållplatser längs Bergsgatan påverkas av vägbygge

Med anledning av bygge av gång- och cykelväg längs Bergsgatan får linje 3 (skolturen) och 5 förändrad färdväg. Den förändrade färdvägen innebär att bussarna inte kommer trafikera hållplatserna Rådmansgatan, Kaptensgatan, Parkstigen, Bergvik och Alpbacken. Resenärer hänvisas till hållplatserna Bergsgatan, Fjällgatan, Alpvägen och Per-Magnérs väg läge A. Förändringen gäller från 2021-09-20 och till och med december 2021

09 aug 2021

Hållplatsläge C vid Östersund järnvägsstation trafikeras inte

Med anledning av bygget av gång- och cykelbro vid Östersunds järnvägsstation trafikeras inte hållplatsläge C. Resenärer hänvisas till hållplatslägena A och B längs Ringvägen. Hållplatsläge A gäller för resor norr-, väster- eller österut, B för resor söderut. Gäller från och med 2021-08-09.

27 maj 2021

Linje 142 & 45 risk för förseningar

Från och med 31 maj och tillsvidare görs underhållsarbeten på Strömsundsbron och trafiken styrs med lots. Med anledning av detta finns det risk för förseningar för linje 142 & 45.

14 mar 2021

Hållplats Odensalagatan indragen pga vägarbete

Hållplatsen Odensalagatan, A angöres ej under tiden för ombyggnaden av Fagerbacken. Gäller i riktning mot centrum.

Publicerad

Påverkade linjer

04 nov 2021

Linje 157 Duved – Åre – Järpen – Mörsil

Avgång med linje 157 från Undersåker kyrka till Stamgärde skola kl. 07:40 är tidigarelagd. Ny avgångstid är kl. 07:35.

Avgång med linje 157 från Stamgärde skola till Järpen kl. 07:55 är tidigarelagd. Ny avgångstid är kl. 07:50. Turen går via Hasselbacksvägen.

Förändringarna gäller från och med 2021-11-08

Tidtabellerna hittar du här

04 nov 2021

Linje 561 Undersåker – Edsåsdalen

Avgång med linje 561 från Undersåker järnvägsstation till Edsåsdalen kl. 07:00 är tidigarelagd. Ny avgångstid är kl. 06:55.

Avgång med linje 561 från Edsåsdalen till Undersåker kl. 07:15 är tidigarelagd. Ny avgångstid är kl. 07:10.

Förändringarna gäller från och med 2021-11-08

Tidtabellerna hittar du här

27 okt 2021

Linje 162 Höglekardalen – Hallen – Myrviken – Brunflo – Östersund

Linje 162 med avgång från Hallgården kl.06:00 tidigareläggs till kl.05:50.

Linje 162 med avgång från Östersund busstation kl. 07:30 tidigareläggs till kl.07:25.

Förändringarna gäller från och med 2021-11-08

Tidtabellerna hittar du här

27 okt 2021

Linje 611 Oviken – Myrviken – Vigge – Svenstavik

Linje 611 med avgång från Svenstavik kl.05:50 tidigareläggs till kl.05:45.

Förändringarna gäller från och med 2021-11-08

Tidtabellerna hittar du här

30 sep 2021

Linje 161 Svenstavik – Hackås – Orrviken – Brunflo – Östersund

Avgång med linje 161 från Östersund till Bodlägden kl. 13:55 är tidigarelagd. Ny avgångstid är kl. 13:50.

Avgång med linje 161 från Orrviken till Östersund kl. 14:42 är senarelagd. Ny avgångstid är kl. 14:50.

Förändringarna gäller från och med 2021-10-04

Tidtabellerna hittar du här

30 sep 2021

Linje 162 Hallen – Myrviken – Brunflo – Östersund

Avgång med linje 162 från Östersund busstation till Hallen kl. 07:35 är tidigarelagd. Ny avgångstid är kl. 07:30. Avgången går via Östersund järnvägsstation.

Förändringarna gäller från och med 2021-10-04

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 108 Brunflo – Torvalla

Tur med avgång måndag-fredag kl. 14:00 från Brunflo C med ankomsttid Ladsved kl. 14:15, är tidigarelagd ny avgångstid Brunflo kl. 13:00 med ankomsttid Ladsved kl. 13:15.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 14:15 från Ladsved med ankomsttid Brunflo C kl. 14:40, är tidigarelagd ny avgångstid Ladsved kl. 13:15 med ankomsttid Brunflo C kl. 13:40.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 115 Brunflo – Loke

Tur med avgång måndag – fredag kl. 09:50 från Brunflo C med ankomsttid Loke kl. 10:15 flyttas till eftermiddagen med avgång måndag-fredag kl. 13:15 från Brunflo C med ankomsttid Loke kl. 13:40.

Tur med avgång måndag – fredag kl. 10:20 från Loke med ankomsttid Brunflo C kl. 10:5 flyttas till eftermiddagen med avgång måndag-fredag kl. 13:40 från Loke med ankomsttid Brunflo C kl. 14:05.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 116 Brunflo – Börön

Ny tur avgång måndag-fredag kl. 13:15 från Brunflo C med ankomsttid Rensved kl. 13:55. Turen inställd skollov.

Tur med avgång måndag-fredag Brunflo C kl. 14:15 med ankomsstid Rensved kl. 14:55. Turen får ändrad färdväg och går ej via Ångsta. Turen inställd skollov.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 141 Högarna – Jämtlands Nyby – Lit

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång har förändrats.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 143 Häggenås – Östersund

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång har förändrats.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 144 Munkflohögen – Norderåsen – Häggenås – Lit – Östersund

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång har förändrats.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 145 Husås – Östersund

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång har förändrats.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 151 Östersund – Aspås – Aspåsnäset

Tur med avgång måndag-fredag kl. 15:12 från Nyhedens skola med ankomsttid Östersunds busstation kl. 16:20, turen slutar vid Kattstrupeforsens vändslinga kl: 15:35.

Ny tur med avgång mångdag-fredag kl. 15:40 från Kattstrupeforsens vändslinga med ankomst Östersunds busstation kl. 16:35. Turen går via Dille och Åsbacksvägen. Turen inställd skollov.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 16:30 från Östersunds busstation med ankomsttid Kattstrupeforsens vändslinga kl. 17:20, är senarelagd ny avgångstid Östersunds busstation kl. 16:40 med ankomsttid Kattstrupeforsens vändslinga kl. 17:30.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 155 Östersund – Mattmar – Järpen – Åre – Duved

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång har förändrats.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 157 Mörsil – Järpen – Åre – Duved

Tur med avgång måndag-fredag skoldagar kl. 15:50 från Järpen bibliotek med ankomsttid Undersåker järnvägsstation kl. 16:05. Turen tas bort.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 161 Svenstavik – Hackås – Orrviken – Östersund

Ny tur avgång måndag-fredag kl 14:32 från Bodlägden södra med ankomsttid Östersunds busstation kl. 15:12. Turen inställd skollov.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 162 Östersund – Myrviken – Hallen – Höglekardalen

Tur med avgång måndag-fredag kl. 08:05 från Östersunds busstation med ankomsttid Hallgården kl. 09:30, är tidigarelagd ny avgångstid Östersunds järnvägsstation kl. 07:33, Östersunds busstation kl. 07:35 med ankomsttid Hallgården kl. 08:55. Turen går via Orrviken.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 163 Östersund – Brunflo – Hackås – Svenstavik – Åsarna – Klövsjö – Rätan

Tur med avgång måndag-fredag Östersunds busstation kl. 14:20 med ankomsttid Svenstavik kl. 15:25. Turen får ändrad färdväg och går via Ålsta och Månsta.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 212 Åsgård – Rissna – Gällö

Tur med avgång måndag-fredag kl. 15:40 från Rissna med ankomsttid Gällö kl. 16:05, är tidigarelagd ny avgångstid Rissna kl. 15:35 med ankomsttid Gällö kl. 16:00.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 221 Ocksjö – Våle – Backe

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång har förändrats.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 224 Kälarne – Gimdalen – Nyhem – Sösjö – Bräcke

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång har förändrats.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 521 Änge – Rönnöfors – Landön – Änge

Tur med avgång måndag-fredag kl. 06:10 från Änge med ankomsttid Änge kl. 08:00, är tidigarelagd ny avgångstid Änge kl. 06:00 med ankomsttid Änge kl. 08:00.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 531 Östersund – Kännåsen – Dille – Tängtorpet

Tur med avgång måndag-fredag Östersunds busstation kl. 06:20 med ankomsttid Tängtorpet kl. 06:45. Turen får ändrad färdväg och går via Ås och Åsbacksvägen (Hallströms) och Dille.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 551 Järpen – Kall – Kallsedet

Tur med avgång måndag-fredag kl. 16:15 från Kall med ankomsttid Kallsedet kl. 17:00, är tidigarelagd ny avgångstid Kall kl. 16:10 med ankomsttid Kallsedet kl. 16:55.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 562 Vålådalen – Ottsjö – Undersåker – Järpen

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång har förändrats.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 615 Handsjöbyn – Rätan – Svenstavik

Tur med avgång måndag-fredag kl. 07:20 från Handsjöbyn med ankomsttid Svenstavik kl. 08:25, är tidigarelagd ny avgångstid Handsjöbyn kl. 07:15 med ankomsttid Brunflo C kl. 08:25.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 616 Svenstavik – Gillhov – Dödre

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång har förändrats.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 631 Sveg – Vemdalen – Funäsdalen

Tur med avgång måndag-fredag kl. 17:10 från Vemdalen by med ankomsttid Hede kl. 17:30, är tidigarelagd ny avgångstid Vemdalen by kl. 17:05 med ankomsttid Hede kl. 17:25.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

19 aug 2021

Linje 633 Sveg – Linsell – Lofsdalen – Tännäs – Funäsdalen

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång har förändrats.

Förändringen gäller från och med 2021-08-26

Tidtabellerna hittar du här

17 maj 2021

Linje 111 Östersund – Brunflo – Marieby – Östersund

Tur med avgång fredag kl. 22:10 från Brunflo centrum för resande mot Knytta.
Turen måste förbeställas senast kl. 17:00 vardag före resdag på telefon 0771-820083

Förändringen gäller från och med 2021-06-14

Tidtabellerna hittar du här

20 apr 2021

Linje 633 Sveg – Linsell – Lofsdalen – Tännäs – Funäsdalen

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång förändras.

Förändringen gäller från och med 2021-06-14

Tidtabellerna hittar du här

12 apr 2021

Linje 551 Järpen – Kall – Kallsedet

Ny tur med avgång fredag kl. 11:30 från Järpen bibliotek med ankomsttid Kall kl. 12:00. Turen inställd skollov.

Ny tur med avgång fredag kl. 12:05 från Kall med ankomsttid Järpen bibliotek kl. 12:30. Turen inställd skollov.

Förändringen gäller från och med 2021-04-12

Tidtabellerna hittar du här

22 feb 2021

Linje 143 Häggenås – Lit – Östersund

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång har förändrats.

Förändringen gäller från och med 2021-04-11

Tidtabellerna hittar du här

22 feb 2021

Linje 144 Norderåsen – Häggenås

Tur med avgång måndag-fredag kl. 07:00 från Norderåsen med ankomsttid Häggenås affären kl. 07:10, är tidigarelagd ny avgångstid kl. 06:50 med ankomsttid Häggenås affären kl. 07:05.

Förändringen gäller från och med 2021-04-11

Tidtabellerna hittar du här

22 feb 2021

Linje 151 Aspåsnäset – Aspås – Östersund

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång har förändrats.

Förändringarna gäller från och med 2021-04-11

Tidtabellen hittar du här

22 feb 2021

Linje 155 Östersund – Mattmar – Järpen – Åre – Duved

Tur med avgång måndag-fredag kl. 14:30 från Åre resecentrum med ankomsttid Duveds centrum kl. 14:40, är tidigarelagd ny avgångstid kl. 14:25 med ankomsttid Duveds centrum kl. 14:40.

Förändringen gäller från och med 2021-04-11

Tidtabellen hittar du här

22 feb 2021

Linje 553 Järpen – Undersåker – Ottsjö – Vålådalen

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång har förändrats.

Förändringarna gäller från och med 2021-04-11

Tidtabellen hittar du här

22 feb 2021

Linje 633 Sveg – Linsell – Lofsdalen – Tännäs – Funäsdalen

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång har förändrats.

Förändringarna gäller från och med 2021-04-11

Tidtabellen hittar du här

 

16 dec 2020

Linje 161 Östersund – Orrviken – Hackås – Svenstavik

Tur med avgång måndag-fredag kl. 14:05 från Östersunds busstation med ankomsttid Hara kl. 14:40, är tidigarelagd ny avgångstid Östersunds busstation kl. 13:55 med ankomst Hara kl. 14:30.

Förändringen gäller från och med 17:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 26 Sveg – Ytterhogdal – Ånge

Tur med avgång söndag kl. 20:55 från Sveg med ankomsttid Ånge järnvägsstation kl. 22:25, är tidigarelagd ny avgångstid Sveg kl. 20:00 med ankomsttid Ånge järnvägsstation kl. 21:30.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 40 Östersund – Hammarstrand – Sollefteå – Örnsköldsvik

Tur med avgång måndag-fredag kl. 07:00 från Örnsköldsviks resecentrum med ankomsttid Östersunds sjukhus kl. 11:25, är tidigarelagd ny avgångstid Örnsköldsviks resecentrum kl. 06:55 med ankomsttid Östersunds sjukhus kl. 11:20.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 07:45 från Östersunds busstation med ankomsttid Örnsköldsviks resecentrum kl. 12:00. Turen går via Östersunds järnvägsstation.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 12:25 från Östersunds busstation med ankomsttid Sollefteå kl. 15:10, är senarelagd ny avgångstid Östersunds busstation kl. 12:30 med ankomsttid Sollefteå kl. 15:15. Turen startar kl. 12:20 från Östersunds sjukhus.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 15:40 från Östersunds sjukhus med ankomsttid Örnsköldsviks resecentrum kl. 20:15, är tidigarelagd ny avgångstid Hammarstrand kl. 17:15 med ankomsttid Örnsköldsviks resecentrum kl. 20:00.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 16:10 från Sollefteå med ankomsttid Östersunds busstation kl. 19:00, är tidigarelagd ny avgångstid Hammarstrand kl. 17:25 med ankomsttid Östersunds busstation kl. 18:55.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 17:40 från Örnsköldsviks resecentrum med ankomsttid Östersunds järnvägsstation kl. 21:45, är tidigarelagd ny avgångstid Örnsköldsviks resecentrum kl. 17:10 med ankomsttid Östersunds busstation kl. 21:10. Turen angör inte Östersunds järnvägsstation.

Tur med avgång lördag kl. 09:30 från Östersunds busstation med ankomsttid Örnsköldsviks resecentrum kl. 13:35, är tidigarelagd ny avgångstid Hammarstrand kl. 10:55 med ankomsttid Örnsköldsviks resecentrum kl. 13:30.

Tur med avgång lördag kl. 09:50 från Örnsköldsviks resecentrum med ankomsttid Östersunds busstation kl. 13:50, är senarelagd ny avgångstid Örnsköldsviks resecentrum kl. 09:55 med ankomsttid Östersunds busstation kl. 13:55.

Tur med avgång söndag kl. 15:40 från Östersunds busstation med ankomsttid Örnsköldsviks resecentrum kl. 20:35, är tidigarelagd ny avgångstid Hammarstrand kl. 17:05 med ankomsttid Örnsköldsviks resecentrum kl. 20:05.

Tur med avgång söndag kl. 17:30 från Örnsköldsviks resecentrum med ankomsttid Östersunds järnvägsstation kl. 21:40, är tidigarelagd ny avgångstid Örnsköldsviks resecentrum kl. 17:10 med ankomsttid Östersunds busstation kl. 21:15.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 45 Östersund – Dorotea – Storuman – Gällivare

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång har förändrats.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 56 Sveg – Älvros – Ytterhogdal/Vänsjö – Kårböle – Ljusdal

Tur med avgång lördag kl. 09:45 från Svegs järnvägsstation med ankomsttid Ljusdals resecentrum kl. 11:20, är tidigarelagd ny avgångstid Svegs järnvägsstation kl. 09:15 med ankomsttid Ljusdals resecentrum kl. 10:50.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 110 Östersund – Brunflo – Östersund

Tur med avgång måndag-fredag kl. 07:50 från Östersunds centrum med ankomsttid Brunflo centrum kl. 08:10, är tidigarelagd ny avgångstid Östersunds centrum kl. 07:45 med ankomsttid Brunflo centrum kl. 08:05.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 115 Loke – Tandsbyn – Brunflo – (Östersund)

Tur med avgång måndag-fredag kl. 07:00 från Loke med ankomsttid Brunflo centrum kl. 07:30, är tidigarelagd ny avgångstid Loke kl. 06:55 med ankomsttid Brunflo centrum kl. 07:25.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 127 Östersund – Gällö – Bräcke

Tur med avgång måndag-fredag kl. 07:30 från Brunflo centrum med ankomsttid Bräcke gymnasieskola kl. 08:55, är senarelagd ny avgångstid Brunflo centrum kl. 07:35 med ankomsttid Bräcke gymnasieskola kl. 08:45.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 132 Hammarstrand – Östersund

Tur med avgång måndag-fredag kl. 15:30 från Hammarstrands busstation med ankomsttid Östersunds busstation kl. 17:00. Turen går via Kullsta skolan kl. 15:20, A-O skolan kl. 15:25.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 14:35 från Östersunds sjukhus med ankomsttid Hammarstrands busstation kl. 16:35, är tidigarelagd ny avgångstid Östersunds sjukhus kl. 14:30 med ankomsttid Hammarstrands busstation kl. 16:30.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 142 Hoting – Östersund

Tur med avgång måndag-fredag kl. 07:45 från Hoting med ankomsttid Östersunds busstation kl. 10:55. Turen går via Östersunds järnvägsstation med ankomsttid kl. 11:00.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 17:10 från Strömsunds busstation med ankomsttid Östersunds busstation kl. 18:50. Turen går via Östersunds järnvägsstation med ankomsttid kl. 18:55.

Tur med avgång söndag kl. 18:05 från Hoting med ankomsttid Östersunds järnvägsstation kl. 20:35, turen har kortats av och startar kl. 18:55 Strömsunds busstation med ankomsttid Östersunds busstation kl. 20:35. Resande på sträckan Hoting – Strömsund hänvisas till linje 45.

Tur med avgång söndag kl. 21:45 från Östersunds busstation med ankomsttid Hoting kl. 00:10, turen tar inga påstigande efter Strömsunds busstation. Om resande finns så fortsätter turen till Hoting för avstigande.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 150 Östersund – Krokom

Tur med avgång måndag-fredag kl. 15:40 från Östersunds busstation med ankomsttid Krokoms porten kl. 16:20, är tidigarelagd ny avgångstid Tängtorpet kl. 15:54 med ankomsttid Krokomsporten kl. 16:15. Turen går ej via Ås.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 151 Aspåsnäset – Aspås – Östersund

Tur med avgång måndag-fredag kl. 07:00 från Aspåsnäset med ankomsttid Östersunds busstation kl. 07:50, är tidigarelagd ny avgångstid Aspåsnäset kl. 06:55 med ankomsttid Östersunds busstation kl. 07:50. Turen går via Aspås.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 153 Valsjöbyn – Åkersjön/Skärvången – Föllinge – Östersund

Tur med avgång måndag-fredag kl. 06:30 från Föllinge med ankomsttid Krokoms centrum kl. 07:15, turen går ej via Aspås.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 161 Svenstavik – Hackås – Orrviken – Östersund

Tur med avgång måndag-fredag kl. 05:30 från Svenstaviks busstation med ankomsttid Östersunds busstation kl. 06:40. Turen går via Frösödalstorg.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 06:45 från Hackås Strömbacka med ankomsttid Östersunds busstation kl. 07:45. Turen går via Frösödalstorg.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 06:45 från Hackås Strömbacka med ankomsttid Östersunds busstation kl. 07:50. Turen går via Frösödalstorg.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 07:30 från Hackås Strömbacka med ankomsttid Östersunds busstation kl. 08:30. Turen går via Frösödalstorg.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 11:45 från Hackås Strömbacka med ankomsttid Östersunds busstation kl. 12:45. Turen går via Frösödalstorg.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 14:20 från Svenstaviks busstation med ankomsttid Östersunds busstation kl. 15:35. Turen går via Frösödalstorg.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 18:00 från Hackås Strömbacka med ankomsttid Östersunds busstation kl. 18:50. Turen går via Frösödalstorg.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 15:30 från Östersunds busstation med ankomsttid Svenstaviks busstation kl. 16:45, är tidigarelagd ny avgångstid Östersunds busstation kl. 15:25 med ankomsttid Svenstaviks busstation kl. 16:40.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 162 Östersund – Myrviken – Hallen – Höglekardalen

Tur med avgång måndag-fredag kl. 12:50 från Östersunds järnvägsstation med ankomsttid Höglekardalen kl. 14:35. Turen går via Frösödalstorg.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 21:45 från Östersunds busstation med ankomsttid Myrvikens centrum kl. 22:35. Turen går via Frösödalstorg.

Tur med avgång lördag kl. 08:00 från Östersunds järnvägsstation med ankomsttid Höglekardalen kl. 10:00. Turen går via Frösödalstorg.

Tur med avgång lördag kl. 14:10 från Östersunds järnvägsstation med ankomsttid Hallgården kl. 15:40. Turen går via Frösödalstorg.

Tur med avgång söndag kl. 08:00 från Östersunds järnvägsstation med ankomsttid Höglekardalen kl. 10:00. Turen går via Frösödalstorg.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 163 Östersund – Brunflo – Hackås – Svenstavik – Åsarna

Justeringar på många avgångar, titta efter i tidtabellen hur just din avgång har förändrats.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 164 Östersund – Funäsdalen

Tur med avgång måndag-fredag kl. 15:45 från Östersunds sjukhus med ankomsttid Funäsdalens bussgarage kl. 19:30, är senarelagd från Vemdalen ny avgångstid kl. 18:10 med ankomsttid Funäsdalens bussgarage kl. 19:35.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 231 Kälarne – Stugun

Tur med avgång söndag kl. 19:25 från Sörbygden med ankomsttid Kälarne kl. 19:55, är tidigarelagd ny avgångstid Sörbygden kl. 19:05 med ankomsttid Kälarne kl. 19:35. Turen måste förbeställas senast kl. 17:00 vardag före resdag på telefon 0771-820083.

Tur med avgång söndag kl. 20:00 från Kälarne med ankomsttid Stugun kl. 20:45, är tidigarelagd ny avgångstid Kälarne kl. 19:40 med ankomsttid Stugun kl. 20:25.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 311 Hammarstrand – Färsån – Överammer

Tur med avgång måndag-fredag kl. 15:15 från Hammarstrands busstation med ankomsttid Mettedet kl. 15:55. Turen går via Kullsta skolan kl. 15:00, A-O skolan kl. 15:10. Ny avgångstid kl. 15:40 i Ammer ny ankomsttid kl. 15:50 Mettedet. Övriga tider oförändrade.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 15:55 från Mettedet med ankomsttid Hammarstrands busstation kl. 16:20, är tidigarelagd ny avgångstid kl. 15:50 med ankomsttid Hammarstrands busstation kl. 16:10.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 312 Hammarstrand – Ragunda – Brännan – Bispgården

Tur med avgång måndag-fredag kl. 15:05 från Hammarstrands busstation med ankomsttid Fors kyrka kl. 15:40. Turen går via Kullsta skolan kl. 15:10, A-O skolan kl. 15:15 ny ankomsttid Fors kyrka kl. 15:45.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 15:40 från Fors kyrka med ankomsttid Hammarstrands busstation kl. 16:05, är senarelagd ny avgångstid Fors kyrka kl. 15:45 med ankomsttid Hammarstrands busstation kl. 16:10.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

23 nov 2020

Linje 315 Bispgården – Hammarstrand

Linje 315 Bispgården – Hammarstrand

Tur med avgång måndag-fredag kl. 15:15 från Hammarstrands busstation med ankomsttid Jättes kl. 15:59. Turen går via Kullsta skolan kl. 15:10, A-O skolan kl. 15:15 ny ankomsttid Jättes kl. 16:04.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 16:00 från Jättes med ankomsttid Hammarstrands busstation kl. 16:45, är senarelagd ny avgångstid Jättes kl. 16:05 med ankomsttid Hammarstrands busstation kl. 16:50.

Ny tur avgång måndag-fredag kl 16:35 från Hammarstrands busstation med ankomsttid Fors kyrka kl. 17:00.

Förändringen gäller från och med 13:e december 2020

Länstrafikens tidtabeller

Det finns för närvarande inga kommande trafikstörningar