Trafikläget just nu

Ibland gör vädret, vägarbeten, tekniska problem och annat att vi blir sena eller måste ställa in bussturer.

Här kommunicerar vi aktuella och planerade trafikstörningar som påverkar trafiken för Länstrafiken Jämtland och Nettbuss Stadsbussarna Östersund.  Under sommarperioden är det vanligt med vägarbeten som i vissa fall försenar kollektivtrafiken. Trafikverket har en sida som ger överblick om läget på vägarna när det gäller trafikolyckor, vägavstängningar och vägarbeten  Trafikverkets hemsida .

Fliken tidtabellsförändringar listar aktuella förändringar i tidtabellen för Länstrafiken.

För att se Nettbuss Stadsbussarnas tidtabellsförändringar klicka här .

15 Aug 2018

Linje 611 tidigarelagd morgonavgång

Linje 611 tur 4 från svenstavik 05:55 till Myrviken-Oviken. Tidigareläggs 15 minuter från Svenstavik för att hinna till övergångar i Myrviken 06:30. Ny avg. tid från Svenstavik. 05:40. Detta pga. vägbygge på väg 321.

29 Jan 2018

Hållplats Pibäcken

Pga hållplatsens utformning angörs ej hållplats Pibäcken i nordlig riktning t.v.

20 Apr 2018

Hållplats Siris indragen pga vägarbete

Hållplatsen angöres ej under tiden för ombyggnaden av väg 321.

20 Apr 2018

Hållplats Svensta indragen pga vägarbete

Hållplatsen angöres ej under tiden för ombyggnaden av väg 321.

Publicerad

Påverkade linjer

13 Jun 2018

Linje 431 Strömsund – Laxsjö – Föllinge

Tur med avgång fredag kl 15:00 från Laxsjö med ankomst Föllinge kl 15:40, turen dras in.

Tur med avgång måndag, onsdag kl 16:15 från Laxsjö med ankomst Föllinge kl 16:55, är tidigarelagd ny avgång kl 16:00 från Laxsjö med ankomst Föllinge kl 16:40. Turen går även fredagar.

Tur med avgång fredag kl 14:15 från Föllinge med ankomst Laxsjö kl 15.00, turen dras in.

Tur med avgång måndag, onsdag kl 15:25 från Föllinge med ankomst Laxsjö kl 16:10, är tidigarelagd ny avgång kl 15:15 från Föllinge med ankomst Laxsjö kl 16:00. Turen går även fredagar.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2018-06-18.

Tidtabell för linje 431

13 Jun 2018

Sommartidtabeller 180616–180822

Från och med 2018-06-16 till och med 2018-08-22 gäller våra sommartidtabeller.

19 Okt 2017

Linje 26 Sveg – Ytterhogdal – Ånge

Tur med avgång måndag-torsdag kl. 08:40 från Sveg med ankomsttid Ånge kl. 10:20 är ändrad till M, O, F.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 15:30 från Sveg med ankomsttid Ånge kl. 17:10 är ändrad till M, O, F.

Tur med avgång måndag-torsdag kl. 11:55 från Ånge med ankomsttid Sveg kl. 13:35 är ändrad till M, O, F.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 19:50 från Ånge med ankomsttid Sveg kl. 21:25 är ändrad till M, O, F.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 39 Hoting – Backe- Ramsele – Sollefteå

Tur med avgång måndag-fredag kl. 07:20 från Hoting med ankomsttid Sollefteå kl. 10:25, är tidigarelagd ny avgång Hoting kl. 07:15 med ankomst Sollefteå kl. 10:20.

Se tidtabell här

19 Okt 2017

Linje 56 Ljusdal – Kårböle – Vänsjö/Ytterhogdal – Älvros – Sveg

Tur med avgång måndag-fredag kl. 19:30 från Ljusdal med ankomsttid Sveg kl. 21:10, är senarelagd ny avgång Ljusdal kl. 19:50 med ankomst Sveg kl. 21:30.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 91 Östersund – Krokom – Nälden – Trångsviken Nattbuss

Tur med avgång fredag-lördag kl. 02:30 från Östersund med ankomsttid Krokom kl. 03:00 och eventuellt vidare färd till Nälden, Ytterån, Trångviken, turerna tas bort.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 92 Östersund – Lit – Häggenås Nattbuss

Tur med avgång fredag-lördag kl. 02:30 från Östersund med ankomsttid Lit kl. 02:55 och eventuellt vidare färd till Häggenås, turerna tas bort.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 93 Östersund – Brunflo – Marieby Nattbuss

Tur med avgång fredag-lördag kl. 02:30 från Östersund med ankomsttid Brunflo kl. 02;50 och eventuellt vidare färd till Marieby, turerna tas bort.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 108 Brunflo – Torvalla

Tur med avgång måndag-fredag kl. 07:25 från Brunflo med ankomsttid Ladsved kl. 07:50 och ankomst till Brunflo kl 08:05, ändras till fotnot a, vilket betyder att turen är inställd skollov.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 11:25 från Brunflo med ankomsttid Ladsved kl. 11:40 och ankomst till Brunflo kl 12:05, ändras till fotnot a, vilket betyder att turen är inställd skollov.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 110 Brunflo – Östersund

Ny tur med avgång måndag-fredag Brunflo Centrum kl. 05:10 med ankomst Östersund sjukhus kl. 05:55. Turen trafikerades tidigare som linje 115.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 05:45 från Brunflo centrum med ankomsttid Östersund kl. 06:25 är tidigarelagd ny avgång Brunflo centrum kl. 05:40 med ankomst Östersund kl. 06:20.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 06:15 från Brunflo centrum med ankomsttid Östersund kl. 06:55 är tidigarelagd ny avgång Brunflo centrum kl. 06:10 med ankomst Östersund kl. 06:50.

Ny tur med avgång måndag-fredag Brunflo Centrum kl. 07:30 med ankomst Östersund centrum kl. 07:55. Turen trafikerades tidigare som linje 115.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 17:45 från Brunflo centrum med ankomsttid Östersunds sjukhus kl. 18:13 är tidigarelagd ny avgång Brunflo centrum kl. 17:30 med ankomst Östersunds sjukhus kl. 18:00.

Ny tur med avgång måndag-fredag Östersunds sjukhus kl. 05:55 med ankomst Brunflo centrum kl. 06:25. Turen trafikerades tidigare som linje 115.

Ny tur med avgång måndag-fredag från Östersund centrum kl. 09:30 med ankomst Brunflo centrum kl. 09:50. Turen trafikerades tidigare som linje 115.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 18:22 från Östersunds sjukhus med ankomsttid Brunflo centrum kl. 19:00 är tidigarelagd ny avgång Östersunds sjukhus kl. 18:15 med ankomst Brunflo centrum kl. 18:50.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 39 Hoting – Backe- Ramsele – Sollefteå

Tur med avgång söndag kl. 17:10 från Ramsele med ankomsttid Sollefteå kl. 18:25, är tidigarelagd ny avgång Ramsele kl. 17:05 med ankomst Sollefteå kl. 18:20.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2018-01-16

Tidtabell för linje 39

19 Okt 2017

Linje 150 Krokom – Östersund

Tur med avgång måndag-fredag kl. 20:06 från Gröns väg med ankomsttid Östersund kl. 20:45 får ny avgångshållplats, turen startar framöver vid Krokomsporten kl. 20:05 med ankomst Östersund kl. 20:45.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2018-01-17

Tidtabell för linje 150

 

19 Okt 2017

Linje 115 Östersund – Tandsbyn – Loke

Tur med avgång måndag-fredag kl. 05:15 från Hästjägarvägen med ankomsttid Östersund kl. 05:45, turen tas bort från linje 115 och utförs istället av linje 110.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 07:00 från Loke med ankomsttid Östersund kl. 07:55, turen slutar i Brunflo centrum kl. 07:30, möjlighet finns att resa vidare med linje 110 till Östersund.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 10:00 från Loke med ankomsttid Brunflo centrum kl. 10:25, är senarelagd ny avgång Loke kl. 10:20 ankomst Brunflo centrum kl. 10:45.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 05:50 från Östersunds sjukhus med ankomsttid Loke kl. 06:50, turen tas bort och ersätts av linje 110 delen Östersund-Brunflo, med ankomsttid i Brunflo 06:25. Linje 115 har sedan avgångstid från Brunflo centrum kl. 06:25 med ankomst i Loke kl. 06.50.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 09:10 från Östersund med ankomsttid Loke kl. 09:55, är senarelagd och startar i Brunflo centrum kl. 09:50 med ankomst i Loke kl. 10.15.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 116 Brunflo – Börön

Tur med avgång måndag-fredag kl. 06:45 från Börön med ankomsttid Brunflo kl. 07:05, ändras till fotnot a, vilket betyder att turen är inställd skollov.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 18:25 från Börön med ankomsttid Brunflo kl. 18:50, ändras till fotnot a, vilket betyder att turen är inställd skollov.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 18:00 från Brunflo med ankomsttid Börön kl. 18:20, ändras till fotnot a, vilket betyder att turen är inställd skollov.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

 

19 Okt 2017

Linje 118 Brunflo – Bodal – Brunflo

Samtliga avgångar måndag-fredag ändras till fotnot a, vilket betyder att turen är inställd skollov

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 127 Östersund – Gällö – Bräcke

Tur med avgång måndag-fredag kl. 18:10 från Östersund med ankomsttid Gällö kl. 19:05, turen går ej via Lillänge.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 153 Föllinge – Skärvången/Åkersjön – Valsjöbyn

Tur med avgång måndag-fredag kl. 14:00 från Östersund med ankomsttid Valsjöbyn kl. 17:10, turen går alltid via Aspås.

Tur med avgång lördag kl. 16:45 från Östersund med ankomsttid Föllinge kl. 17:35, turen går alltid via Aspås.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2018-01-17

Tidtabell för linje 153

 

19 Okt 2017

Linje 132 Östersund – Hammarstrand

Samtliga avgångar angör inte hållplats Brunnsgränd.

Tur med avgång måndag-fredag under skollov kl. 06:35 från Östersund med ankomsttid Hammarstrand kl. 08:05, är senarelagd. Ny avgång Östersund kl. 06:40 med ankomst Hammarstrand kl. 08:05.

Tur med avgång måndag-fredag under skoldagar kl. 06:35 från Östersund med ankomsttid Hammarstrand kl. 08:15, är senarelagd ny avgång Östersund kl. 06:40 med ankomst Hammarstrand kl. 08:15.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 142 Östersund – Strömsund

Tur med avgång måndag-fredag kl. 13.15 från Östersunds järnvägsstation med ankomsttid Strömsund kl. 15:05 är tidigarelagd ny avgång Östersunds busstation kl. 13:20, Östersunds järnvägsstation kl. 13.30 med ankomst Strömsund kl. 15:05.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 143 Häggenås – Östersund

Tur med avgång måndag-fredag kl. 17:05 från Häggenås skola med ankomsttid Östersund kl. 17:49, är tidigarelagd ny avgång Häggenås skola kl 17:00 med ankomst Östersund kl. 17.50.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 153 Östersund – Föllinge – Skärvången/Åkersjön – Valsjöbyn

Tur med avgång måndag-fredag kl. 16:30 från Östersund med ankomsttid Krokom kl. 16:55, är senarelagd ny avgång Östersund kl. 16:35 med ankomst Krokom kl. 16:55.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 154 Östersund – Kaxås – Rönnöfors

Tur med avgång måndag-fredag kl. 06:40 från Kaxås med ankomsttid Östersund kl. 07:50 är tidigarelagd ny avgång Kaxås kl. 06:35 med ankomst Östersund kl. 07:45.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 16:30 från Östersund med ankomsttid Kaxås kl. 17:40, är senarelagd ny avgång Östersund kl. 16:35 med ankomst Kaxås kl. 16:55.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 155 Duved – Åre – Järpen – Mattmar – Östersund

Tur med avgång måndag-fredag kl. 17:30 från Duved Hamrevägen med ankomsttid Östersund kl. 19:35, är senarelagd ny avgång Duved Hamrevägen kl. 17:40 med ankomst Östersund kl. 19:40.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 20:20 från Östersund med ankomsttid Duved Hamrevägen kl. 22:25, är senarelagd ny avgång Östersund kl. 20:30 med ankomst Duved Hamrevägen kl. 22:35.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 156 Järpen – Mattmar – Nälden – Östersund

Tur med avgång måndag-fredag kl. 16:00 från Trångsviken ICA med ankomsttid Östersund kl. 17:00 är tidigarelagd ny avgång Trångsviken ICA kl. 15:55 med ankomst Östersund kl. 16:55.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 157 Duved – Åre – Järpen – Mörsil

Samtliga turer är anpassade till en vintertidtabell

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 159 Ås – Östersund

Tur med avgång måndag-fredag skoldagar kl. 06:50 från Tängtorpet med ankomsttid Östersund kl. 07:15 är tidigarelagd ny avgång Tängtorpet kl. 06:45 med ankomst Östersund kl. 07:10.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 07:20 från Birka med ankomsttid Östersund kl. 07:45 är tidigarelagd ny avgång Birka kl. 07:15 med ankomst Östersund kl. 07:45.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 06:55 från Östersunds centrum med ankomsttid Birka kl. 07:15 är tidigarelagd ny avgång Östersunds centrum kl. 06:50 med ankomst Birka kl. 07:15.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 07:15 från Östersund med ankomsttid Tängtorpet kl. 07:35 är tidigarelagd ny avgång Östersund kl. 07:10, Ås Hov kl 07:25 med ankomst Birka kl. 07:35.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 17:05 från Östersund med ankomsttid Tängtorpet kl. 17:25 är tidigarelagd ny avgång Östersund kl. 17:00 med ankomst Tängtorpet kl. 17:20.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 161 Svenstavik – Hackås – Orrviken – Östersund

Tur med avgång måndag-fredag kl. 05:40 från Hackås Strömbackakvarn med ankomsttid Östersund kl. 06:30, turen tas bort.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 163 Östersund – Brunflo – Hackås – Svenstavik – Åsarna

Tur med avgång måndag-fredag kl. 14:40 från Svenstavik med ankomsttid Åsarna kl. 15:00, är senarelagd ny avgång Svenstavik kl. 14:45 med ankomst Åsarna kl. 15:00.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 221 Ocksjön – Våle – Bräcke

Tur med avgång måndag-fredag skollov kl. 07:00 från Ocksjön med ankomsttid Bräcke gymnasieskola kl. 08:00, turen tas bort.

Tur med avgång måndag-fredag skollov kl. 14:15 från Bräcke gymnasieskola med ankomsttid Ocksjön kl. 15:20, turen tas bort.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 222 Bräcke – Sörbygden

Tur med avgång M, O, F skollov kl. 14:15 från Bräcke gymnasieskola med ankomsttid Sörbygden kl. 15:25, turen görs anropsstyrd.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 312 Hammarstrand – Ragunda – Bispgården – Brännan

Tur med avgång måndag-fredag skoldagar kl. 08:50 från Bispgården resecentrum med ankomsttid Hammarstrand kl. 09:10, turen görs anropsstyrd.

Tur med avgång fredag skoldagar kl. 14:10 från Bispgården resecentrum med ankomsttid Hammarstrand kl. 15:10, turen går måndag-fredag via Stadsforsen och Hölleforsen.

Tur med avgång måndag-torsdag skoldagar kl. 14:15 från Brännan med ankomsttid Hammarstrand kl. 14:55, turen tas bort.

Tur med avgång måndag-fredag skoldagar kl. 08:15 från Hammarstrand med ankomsttid Bispgården resecentrum kl. 08:50, turen görs anropsstyrd.

Tur med avgång fredag skoldagar kl. 12:55 från Hammarstrand med ankomsttid Bilisten kl. 13:30, turen går måndag-fredag.

Tur med avgång måndag-torsdag skoldagar kl. 13:05 från Hammarstrand med ankomsttid Brännan kl. 13:45, turen tas bort.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 315 Bispgården – Hammarstrand

Tur med avgång måndag-fredag kl. 11:00 från Ocklinds väg 87 med ankomsttid Hammarstrand kl. 11:35, turen tas bort.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 10:30 från Hammarstrand med ankomsttid Ocklinds väg 87 kl. 10:55, turen tas bort.

Tur med avgång fredag kl. 13:00 från Hammarstrand med ankomsttid Jättes kl. 13:45, turen går via Kullsta kl. 12.55.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 414 Yxskaftkälen – Gåxsjö – Sikås – Hammerdal

Tur med avgång måndag-fredag kl. 06:30 från Strömsund med ankomsttid Hammerdal kl. 07:30, ändras till fotnot a, vilket betyder att turen är inställd skollov.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 16:15 från Hammerdal med ankomsttid Strömsund kl. 17:20, ändras till fotnot a, vilket betyder att turen är inställd skollov.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 521 Änge – Rönnöfors – Landön – Änge

Tur med avgång måndag-fredag skoldagar kl. 06:35 från Enarsvedjan med ankomsttid Tulleråsen kl. 07:05 är tidigarelagd ny avgång Enarsvedjan kl. 06:30 med ankomst Tulleråsen kl. 07:00.

Se tidtabellen här

19 Okt 2017

Linje 531 Östersund – Kännåsen – Dille – Tängtorpet

Tur med avgång måndag-fredag skoldagar kl. 06:25 från Östersunds centrum med ankomsttid Tängtorpet kl. 06:45 är tidigarelagd ny avgång Östersunds centrum kl. 06:20 med ankomst Tängtorpet kl. 16:55.

Tur med avgång måndag-fredag skoldagar kl. 17:25 från Tängtorpet med ankomsttid Östersund kl. 17:50 är tidigarelagd ny avgång Tängtorpet kl. 17:20 med ankomst Östersund kl. 17:45.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 532 Änge – Alsen – Nälden

Ny tur med avgång måndag-fredag från Alsens bygdegård kl. 14:45 med ankomst Änge kl. 15:05, turen utförs skoldagar.

Ny tur med avgång måndag-fredag från Änge kl. 14:00 med ankomst Nälden kl. 14:25, turen utförs skoldagar.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 551 Järpen– Kall – Kallsedet

Tur med avgång måndag-fredag kl. 09:25 från Järpen med ankomsttid Kall kl. 09:50, turen tas bort.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 10:00 från Kall med ankomsttid Järpen kl. 10:30, turen tas bort

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 608 Vattjom – Oviken – Myrviken

Tur med avgång måndag-fredag skoldagar kl. 06:30 från Vattjom med ankomsttid Myrviken kl. 06:45, är tidigarelagd ny avgång Hackåsen kl. 06:10, Vattjom 06.15 med ankomst Myrviken kl. 06:30.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 610 Matnäset – Funäs – Oviken

Tur med avgång måndag-fredag kl. 05:00 från Matnäset med ankomsttid Kårgärde kl. 05:45, är tidigarelagd ny avgång Matnäset kl. 04:35 med ankomst Hovliden kl. 05:30. Ändrad färdväg för anslutning till linje 163 i Hovliden

Tur med avgång måndag-fredag kl. 06:10 från Matnäset med ankomsttid Oviken kl. 06:40, är tidigarelagd ny avgång Matnäset kl. 06:05 med ankomst Oviken kl. 06:35.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 17:30 från Oviken med ankomsttid Matnäset kl. 18:00, är tidigarelagd ny avgång Oviken kl. 17:20 med ankomst Matnäset kl. 17:50.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 611 Oviken – Myrviken – Vigge – Svenstavik

Tur med avgång måndag-fredag skoldagar kl. 14:25 från Vigge med ankomsttid Svenstavik kl. 14:40, är senarelagd ny avgång Vigge kl. 14:30 med ankomst Svenstavik kl. 14:45

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 612 Vigge – Dalåsen Myrviken

Tur med avgång måndag-fredag kl. 05:55 från Vigge med ankomsttid Myrviken kl. 06:35, är tidigarelagd ny avgång Vigge kl. 05:50 med ankomst Myrviken kl. 06:30.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 17:30 från Myrviken med ankomsttid Vigge kl. 18:00, är tidigarelagd ny avgång Myrviken kl. 17:25 med ankomst Vigge kl. 17:55.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 620 Mittådalen – Ljungdalen

Tur med avgång tisdag,fredag kl. 14.25 från Mittådalen med ankomsttid Funäsdalen kl. 14:50 är senarelagd ny avgång Mittådalen kl. 14:30 med ankomst Funäsdalen kl. 14:55.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 631 Sveg– Vemdalen – Funäsdalen

Ny tur med avgång måndag-fredag från Sveg kl. 06:05 med ankomst Vemdalen kl. 06:50.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 633 Funäsdalen– Tännäs -– Lofsdalen– Linsell – Sveg

Tur med avgång tisdag, fredag kl. 15:30 från Lofsdalen med ankomsttid Funäsdalen kl. 16:45, turen startar i Brändåsen kl. 15:00 med ankomst Funäsdalen kl. 15:50.

Ny tur med avgång lördag från Sveg kl. 08:00 med ankomst Lofsdalen kl. 09:00.

Tur med avgång tisdag, fredag kl. 14:10 från Funäsdalen med ankomsttid Lofsdalen kl. 15:30, turen slutar i Brändåsen kl. 15:00.

Ny tur med avgång lördag från Lofsdalen kl. 17:10 med ankomst Sveg kl. 18:10.

Tur med avgång fredag kl. 21:15 från Svegs järnvägsstation med ankomsttid Sörvattnet kl. 22:30, är senarelagd ny avgång Svegs järnvägsstation kl. 21:35 med ankomst Sörvattnet kl. 22:50.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 634 Sveg– Herrö – Lillhärdal – Östansjö

Tur med avgång måndag-fredag kl. 14:09 från Furulundsskolan med ankomsttid Sveg kl. 14:40, ändras till fotnot a, vilket betyder att turen är inställd skollov.

Tur med avgång lördag kl. 09:20 från Lillhärdal med ankomsttid Sveg kl. 09:55, turen görs anropsstyrd.

Tur med avgång lördag kl. 15:35 från Lillhärdal med ankomsttid Sveg kl. 16:05, turen görs anropsstyrd.

Tur med avgång måndag-fredag kl. 12:50 från Sveg med Lillhärdal kl. 13:40, ändras till fotnot a, vilket betyder att turen är inställd skollov.

Tur med avgång lördag kl. 15:05 från Sveg med ankomsttid Lillhärdal kl. 15:35, turen görs anropsstyrd.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2017-12-10

Se kommande tidtabell

19 Okt 2017

Linje 112 Östersund – Grytans Läger

Linje 112 får ny färdväg enligt nedan:

Brunflo – Ope – Odenskog – Lillänge.
Lillänge – Odenskog – Ope – Brunflo.

Tidtabellens ändringar gäller från och med 2018-03-05

Tidtabell för linje 112

19 Okt 2017

Linje 315 Hammarstrand – Bispgården

Tur med avgång fredag kl. 13:00 från Hammarstrand med ankomsttid Jättes kl. 13:45, är indragen under sommarlovet.

Tur med avgång måndag-torsdag kl. 13:55 från Hammarstrand med ankomsttid Jättes kl. 14:20, turen trafikeras måndag-fredag under sommarlovet.

Tidtabell linje 315 (2018-06-16 - 2018-08-22)

19 Okt 2017

Linje 153 Östersund – Föllinge – Skärvången/Åkersjön – Valsjöbyn

Tur med avgång tisdag, fredag kl. 12:45 från Östersund med ankomsttid Valsjöbyn kl. 15:50, turen tas bort.

Tur med avgång måndag, onsdag, torsdag kl 14.00 från Östersund med ankomst Valsjöbyn kl. 17:10, turen kommer att trafikeras måndag-fredag under sommarlovet.

Tidtabell linje 153 (2018-04-23 - 2018-06-15)

Tidtabell linje 153 (2018-06-16 - 2018-08-22)

Det finns för närvarande inga kommande trafikstörningar