Till hösten blir Ungdomskortet giltigt på Norrtåg

Till hösten kan 19 000 innehavare av Länstrafiken Jämtlands Ungdomskort resa med Norrtåg också. Detta tack vare ett samarbete mellan länstrafiken i Jämtland och Norrtågs kommande operatör Tågkompaniet.

– Vi välkomnar alla 19 000 ungdomar ombord. De är våra framtida resenärer, säger Maria Cederberg, Tågkompaniets affärsområdeschef för Norrtågstrafiken.

I dag har 19 000 av Jämtlands läns ungdomar mellan 6 och 19 år Ungdomskortet, som är kostnadsfritt för ungdomarna och bekostas av respektive kommun. Kortet ger ungdomarna fritt resande i hela länet under skolåret med länstrafikens bussar och Stadsbussarna i Östersunds tätort.

Från och med i höst kan de ta tåget också, så länge de åker med Norrtåg.

– Det här är ett exempel på ett riktigt roligt samarbete, säger Maria Cederberg, Tågkompaniet. Vi är glada över att Länstrafiken Jämtland hörde av sig med frågan, och vi hoppas att det här får fler att välja tåget i framtiden.

Inte förrän den 20 augusti tar Tågkompaniet över Norrtågstrafiken, men tågbolaget förbereder sig på alla fronter för att hitta nya samarbetsparter och samarbetsformer. Först ut är Ungdomskortet i Jämtlands län och Tågkompaniets Maria Cederberg understryker att det är en testperiod under ett år:

– Vi vet att ungdomar är en strategiskt viktig, men ibland bortglömd, målgrupp inom tågtrafikbranschen. Det ska bli spännande att se vad resultatet blir.

I de gemensamma samtalen diskuterades om tågresorna skulle gälla enbart skoltid, med de begränsningar det innebär. Men Länstrafiken Jämtland och Tågkompaniet beslutade att erbjudandet om tåg även ska omfatta ungdomarnas fritid. Ett beslut som Länstrafiken Jämtlands styrelseordförande Thomas Andersson tror kommer att uppskattas av ungdomarna:

– Ungdomskortens giltighet på tåget har varit en återkommande fråga och något vi på Länstrafiken jobbat länge med. Den stora efterfrågan är förståelig med tanke på att mycket av busstrafiken ersatts med tåg. Det är framför allt ett stort behov hos gymnasieelever att ta sig till och från Östersund där många går i skola.

Thomas Hägg, vd i Länstrafiken Jämtland berättar att övriga Norrlandslän också arbetar med Ungdomskortsfrågan.

– Jag tror att det blir verklighet i hela Norrland när och om det bildas en storregion. Kanske inte alla kommuner hakar på men förmodligen lär de som idag har stora egna kostnader för skoltrafik se fördelarna med Ungdomskortet.

Läs Tågkompaniets pressmeddelande