Tidtabellsförändringar

Vi vill uppmärksamma att Länstrafiken den 23:e september gör förändringar på linje 110, 127, 601 och 611.

I korta drag:

  • Ett antal turer med linje 110 tidigareläggs.
  • Hållplats Rönningsvägen trafikeras inte av linje 127.
  • En tur med linje 601 tidigareläggs.
  • Ett antal turer med linje 611 tidigareläggs.

Här finns förändringarna beskrivna i detalj

Publicerat 2019-09-09 (uppdaterat 2019-09-13)