Tidtabellsförändring för linje 212

Tur med avgång måndag-fredag kl. 06.00 från Rissna med ankomsttid Gällö kl. 06:25 är tidigarelagd ny avgång Rissna kl. 05:55 med ankomst Gällö kl. 06:20.

Förändringen gäller från och med 2019-03-25

Länstrafikens tidtabeller