Personliga tidtabeller kan inte levereras på grund av att leverantören av systemet inte längre kan erbjuda tjänsten.