Tidigare kvällsbussar för arbetspendlare vid sjukhuset

För att möta önskemål från de som pendlar till och från Östersunds sjukhus tidigarelägger Länstrafiken ett antal kvällsavgångar från och med den 9 december.

Bussar som tidigare avgått klockan 22.10 tidigareläggs mellan 20 och 25 minuter. Anledningen till att Länstrafiken ändrar avgångstider för de sena kvällsbussarna är att arbetspendlare till och från sjukhuset ansett att det varit för lång väntetid mellan kvällsbussarna. Många arbetspass på sjukhuset slutar 21.30 och väntetiden fram till 22.10 blir för lång.

Från och med 9 december gäller följande avgångar från Gustav III Torg/Busstorget:

Bussar norr- och västerut
Ny avgång klockan 21.45

  • 142 mot Strömsund
  • 156 mot Trångsviken

Bussar öster- och söderut
Ny avgång klockan 21.50

  • 40 mot Hammarstrand
  • 127 mot Bräcke
  • 163 mot Rätan
  • Söndagsavgångarna 132 mot Hammarstrand och 164 mot Hede

Linje 100 förbinder Östersunds sjukhus med bussar öster- och söderut

Busslinje 100 stannar klockan 21.45 vid sjukhuset för att plocka upp resenärer som snabbt vill ta sig från arbetet till Busstorget för bussbyte.

Linje 162 mot Myrviken

För resande med linje 162 mot destination Myrviken, hänvisas resenärer till hållplats Färjemansgatan där linje 162 passerar.

Med hjälp av vår app eller reseplaneraren på vår hemsida kan du söka din resa från Östersunds sjukhus till din slutdestination för att se hela resan och alla avgångs- och ankomsttider inklusive bussbyte.

Sena tåget ankommer senare

Tidtabellen för det sena kvällståget från Stockholm har förskjutits och tågen kommer därför anlända senare till Östersund än vad de gjort tidigare. Bussarna som avgått 22.10 har matchat SJ-tågens ankomsttid, men i och med att SJ senarelägger sin ankomsttid kan vi bara tillgodose arbetspendlarnas behov.

Länstrafikens uppdrag är att i första hand bidra till ökad arbetspendling och därför justeras busstiderna efter den passagerargruppen.

Publicerad: 2018-12-17