Stängda framdörrar på stadstrafiken i Östersund

Från och med fredag 14 januari måste återigen på- och avstigning ske genom de bakre dörrarna på stadstrafiken i Östersund. Anledningen är krav från busschaufförernas skyddsombud och syftet är att helt ta bort interaktionen mellan resenärer och chaufförer. Resenärer måste därför förköpa sina bussbiljetter eftersom ingen försäljning sker ombord.

Den sista tidens ökade spridning av coronaviruset har fått busschaufförernas skyddsombud för Östersunds stadstrafik att agera. Dialog har förts mellan trafikföretaget och skyddsombud och riskanalyser har genomförts. Skyddsombudens bedömning är att chaufförernas arbetsmiljö måste förbättras. För att minska risken för överföring av smitta hålls framdörrarna stängda samt att ett område i anslutning till chauffören spärras av.

– Vi kommer nu se till att biljettläsaren flyttas till bakdörren för att möjliggöra kontroll av våra resenärers biljetter. Alla biljettläsare går inte att flytta samtidigt. Det är därför viktigt att känna till att, om det inte finns någon biljettläsare bak i bussen ska resenären inte gå fram till busschauffören för att blippa busskortet, säger Marie Nordmark, chef inom område kollektivtrafik, Region Jämtland Härjedalen.

– Det är också viktigt att komma ihåg att det inte går att köpa biljetter ombord, alla måste ha förköpta biljetter, säger Marie Nordmark.

Det finns flera olika sätt att köpa biljetter på. Busskort kan laddas via Länstrafikens hemsida (https://ltr.se/webbladdning/) och enkelbiljetter till stadstrafiken i Östersund kan köpas i Länstrafikens app. I Östersund finns dessutom ett antal försäljningsställen där resenärer kan ladda och köpa busskort eller enkelbiljetter.

Publicerat 2022-01-13

PRM Framdörren på bussarna stängda igen