Ställer kylan till det för våra bussar?

En fråga vi ofta får den här tiden på året är om det finns någon undre gräns för temperaturen utomhus när vi ställer in trafik och det korta svaret är ”det beror på, men runt -30 grader”

Vi har bett vår trafik- och upphandlingschef att svara:

– Man får räkna med att om temperaturen närmar sig -30 och kallare, kan man inte ta för givet att trafiken fungerar tillfredsställande. Det beror också mycket på var trafiken körs. Ibland händer det att någon tur ställs in på grund av att det längs någon specifik sträcka, eller i ett område på turen, är så kallt att det finns risk att bussarna stannar. Händer detta i ett område där det dessutom saknas mobiltäckning blir konsekvenserna så pass stora att trafiksäkerheten äventyras och det måste vi undvika.

– Vi överlåter till respektive trafikföretag att bedöma om trafiken kan utföras på ett trafiksäkert sätt eller inte. Detsamma gäller vid exempelvis halka, trafikföretagen är absolut bäst på att avgöra en sådan sak. Rent generellt gäller att fordonen ska vara i ett gott skick och klara av kyla.

Om du är osäker om din buss går eller inte kan du alltid ringa Tider & Priser på 0771-100 110.