Särskild information till dig som gör skolresor inom Bräcke kommun

Linejtrafik till skolan går som vanligt den 19 december i Bräcke kommun

Den 19 december visar Reseplaneraren och tidtabellerna att 15 avgångar i Bräcke kommun är inställda. Men de går precis som vanligt då det är skoldag i Bräcke den 19 december. De avgångar som går som vanligt är:

Linje 211: Turnummer 5 från Sidsjö 07:25 till Gällö busstation 08:15
Linje 211: Turnummer 10 från Gällö busstation 14:55 till Sidsjö 15:50
Linje 221: Turnummer 1 från Ocksjön 07:00 till Bräcke gymnasieskola 08:00
Linje 221: Turnummer 4 från Bräcke gymnasieskola 14:15 till Ocksjön 15:20
Linje 222: Turnummer 1 från Sörbygden 07:00 till Bräcke gymnasieskola 07:55
Linje 222: Turnummer 2 från Bräcke gymnasieskola 14:15 till Sörbygden 15:25
Linje 223: Turnummer 1 från Löningsberg 07:10 till Polisstation 07:35 (avgång vid Bräcke gymnasieskola angöres endast vid behov)
Linje 223: Turnummer 2 från Bräcke järnvägsstation 06:50 till Löningsberg 07:05
Linje 223: Turnummer 4 från Bräcke gymnasieskola 14:15 till Löningsberg 14:50
Linje 224: Turnummer 7 från Östra Gimdalen 15:05 till Bräcke gymnasieskola 15:50
Linje 224: Turnummer 6 från Bräcke gymnasieskola 14:15 till Östra Gimdalen 15:05
Linje 224: Turnummer 11 från Kälarne 14:30 till Nyhem 15:00
Linje 224: Turnummer 12 från Nyhem 15:00 till Kälarne 15:25
Linje 228: Turnummer 1 från Ljungå 07:10 till Kälarne 17:40
Linje 228: Turnummer 6 från Kälarne 14:30 till Ljungå 14:55

Samtliga turer ovan är inställda från och med 20 december.