Så rullar bussarna i jul- och nyårshelgen

Fredag 23:e december

Utföres:

Daglig eller fredagstrafik.

Julafton lördag 24:e december

Utföres:

Daglig eller lördagstrafik fram till kl 15.00.

Linje 153

Avg Krokom kl 14.45 (anslutning från linje 156 avg Östersund 14.15)

Linje 154

Avg Krokom kl 14.45 (anslutning från linje 156 avg Östersund 14.15)

Linje 532

Avg Kaxås kl 15.25 (fortsättning av linje 154 från Krokom)

Utföres ej:

Linje 63

Avg Umeå kl 13.55.

Linje 63

Avg Dorotea kl 17.45.

Linje 153

Avg Föllinge kl 14.45

Linje 162

Avg Östersund busstation kl 08.30.

Linje 634

Avg Sveg kl 15.05

Linje 634

Avg Lillhärdal kl 15.35

All övrig Länstrafik med avg efter kl 15.00 från utgångshållplatsen utföres ej.

Juldagen söndag 25:e december

Utföres:

Daglig eller SoH-trafik.

Linje 46 (söder)

Avg Östersund kl 07.00 och kl 12.20.

Linje 46 (söder)

Avg Mora kl 08.00 och kl 16.00.

Linje 45 (norr)

Daglig trafik.

Linje 63

Avg Umeå kl 13.55 .

Linje 63

Avg Dorotea kl 17.45.

Linje 110

SoH-trafik.

Linje 111

SoH-trafik.

Linje 150

SoH-trafik.

Linje 156

Avg Östersund kl 07.15 går endast till Krokom/Nälden.

Linje 156

Avg Östersund kl 11.50 går endast till Nälden.

Linje 156

Avg Nälden kl 05.45 och kl 12.40

Utföres ej:

All övrig Länstrafik.

Annandag Jul måndag 26:e december

Utföres:

Daglig eller SoH-trafik.

Utföres ej:

Linje 164

Avg Östersund kl 22.10.

Linje 533

Avg Kougsta kl 20.55.

Linje 533

Avg Östersund kl 22.10.

Fredag 30:e december

Utföres:

Daglig eller fredagstrafik.

Nyårsafton lördag 31:a december

Utföres:

Daglig eller lördagstrafik.

Utföres ej:

Linje 63

Avg Umeå kl 13.55.

Linje 63

Avg Dorotea kl 17.45

Nyårsdagen söndag 1:a januari

Utföres:

Daglig eller SoH-trafik.

Utföres ej:

Linje 63

Avg Umeå kl 06.35/06.45 .

Linje 63

Avg Dorotea kl 10.15.

Linje 164

Avg Östersund kl 22.10.

Linje 533

Avg Kougsta kl 20.55.

Linje 533

Avg Östersund kl 22.10.

Trettondagsafton torsdag 5:e januari

Utföres:

Daglig eller torsdagstrafik.

Trettondagen fredag 6:e januari

Utföres:

Daglig eller SoH-trafik

Utföres ej:

Linje 164

Avg Östersund kl 22.10.

Linje 533

Avg Kougsta kl 20.55.

Linje 533

Avg Östersund kl 22.10.

Lördag 7:e januari

Utföres:

Daglig eller lördagstrafik.

Söndag 8:e januari

Utföres:

Daglig eller söndagstrafik

Känner du dig osäker på om bussen går eller inte, sök din resa i vår Reseplanerare