Risk för trafikstörningar

Risk för inställda bussar och förseningar i busstrafiken med anledning av rådande väderlek. Trafikstörningar läggs ut löpande på vår hemsida och i Länstrafikens app under Trafikinformation.

 

 

Trafikläget just nu