Restriktioner för bussar med linjesträckning över 15 mil

Från den 28 december gäller nya restriktioner för långväga buss- och tågtrafik. Det innefattar busstrafik med en linjesträckning som överstiger 15 mil vilket i Jämtland innebär linje 40, 45, 46 och 164. Restriktionen innebär att så långt det är möjligt säkerställa att varje passagerare har tillgång till en sittplats. I vårt län ser vi till att sätta in extra bussar på de avgångar som är populära för att leva upp till Folkhälsomyndighetens uppmaning.

Utöver det och redan gällande rekommendationer vidtar vi dessa smittskyddsåtgärder:

  • Informerar våra resenärer om hur man kan bidra till att minska smittorisken
  • Dokumenterar smittskyddsåtgärderna
  • Följer upp och kontrollerar att smittskyddsåtgärderna är aktuella och på plats
  • Säkerställer i samverkan med upphandlade trafikföretag att personalen får nödvändig information
  • Omvärldsbevakar och följer den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten.

Vi samlar all aktuell information kring hur kollektivtrafikens påverkas av Coronapandemin här

Publicerat 2021-12-23