Resevillkor

 

Hund och katt får åka med gratis

Pälsdjur så som hund och katt samt ledarhund i arbete får åka med avgiftsfritt. Den som reser med djur ansvarar för dess säkerhet och riskerar att bli avvisad eller nekad påstigning om pälsdjuret bedöms vara störande.  

  • Djuret ska färdas på golvet och vara kopplat.
  • Mindre djur i resebur får placeras på ledig sittplats på skyddande underlag.
  • Pälsdjur ska färdas i den bakre delen av fordonet.
  • Resenär har alltid företräde till sittplats. Vid konflikt har allergiker alltid företräde att resa.
  • Föraren har rätt att neka dig att ta ombord ditt djur om det redan finns flera djur ombord. Detta med hänsyn till andra resenärer och allergiker.

Bagage får tas med

Ett handbagage och en resväska, ett par skidor/snowboard i fodral, barnvagn eller rullstol får medföras av resenär utan avgift. Övrigt resgods medföljer i mån av plats.
Bagage får tas med i fordonets passagerarutrymme endast till den storlek och vikt som fordonets bagagehyllor medger. Föraren har rätt att be dig placera ditt handbagage i bagageutrymmet om bedömningen är att bagaget till exempel är för skrymmande eller för tungt och därmed äventyrar säkerheten ombord.

I övrigt ska bagage eller resgods förvaras i fordonets bagageutrymme. Fordonets mittgång ska av säkerhetsskäl hållas fri från bagage och annat gods. Om gods eller bagage skadas i bagageutrymmet eller om det blir stulet anmäler resenären detta till det egna försäkringsbolaget. 

Bagage med brandfarligt eller explosivt innehåll får inte tas med ombord. 

Barnvagnar tas med i mån av plats

Regionbussar: Barnvagnen tas med avgiftsfritt i mån av plats och den vuxna passageraren löser biljett.

Stadstrafiken: Resenär med barnvagn åker utan avgift tillsammans med
två barn under 7 år under förutsättning att ett barn eller båda barnen sitter i barnvagnen under hela färden. En betalande vuxen får ta med två barn under 7 år utan avgift. Barn däröver betalar ungdomspris.
Barnvagnen tas in via den bakre dörren.
En dubbelvagn räknas som två ekipage.

Det får vara max tre hjulförsedda fordon i bussen, inklusive till exempel rullator eller rullstol.

Cykel tas med i mån av plats och busstyp

Cykel får tas med av resenär avgiftsfritt på bussen i mån av utrymme. När du reser med bussar som har trappsteg vid påstigning (normalgolvsbuss) förvaras cykeln i bagageutrymmet under bussen. I lågentrébussar kan du inte ta med cykeln av säkerhetsskäl.

Kick-bike, elkick-bike, sparkcykel eller vikbar cykel  

Färdmedel som är vik- och bärbara och är mindre än 120 cm i hopfällt läge går bra att ta med på bussen avgiftsfrittt. När du reser med bussar utan nivåskillnad vid påstigning (lågentrébuss) i regiontrafiken och stadstrafiken får du förvara ditt vikbara färdmedel på golvet i passagerarutrymmet. Tänk på att den inte får ta upp ett säte eller placeras så den blockerar mittgångar eller utgångar eftersom det kan förhindra en snabb utrymning av bussen.  

När du reser med bussar som har trappsteg vid påstigning (normalgolvsbuss) måste du av säkerhetsskäl fälla ihop ditt färdmedel och förvara den i bagageutrymmet under bussen. 

Vapen får tas med i enlighet med vapenlagen

Vapen såsom exempelvis jaktvapen eller andra föremål som kan uppfattas som vapen ska vara emballerat och, när så erfordras i enlighet med vapenlagens bestämmelser, vara delat.

Rökning är inte tillåtet i fordonen

Förbudet innefattar även e-cigaretter. E-cigaretterna ger ifrån sig en doft som kan vara besvärande för känsliga personer och kan lätt förväxlas med en vanlig cigarett. Det är även förbjudet att röka i anslutning till bussen, på busshållplatsen samt vid entréer till busstationer och väntsalar.

Förtäring ombord är tillåten

Det är tillåtet att medföra fika, godis, dryck inklusive kaffe/te om det medförs i en termos, förpackning eller mugg som kan förslutas med lock. Alkoholhaltiga drycker är inte tillåtet att dricka ombord. Det är inte tillåtet att medföra mat som kan droppa på säten eller annan inredning. Ta hänsyn till dina medresenärer och undvik starkt luktande livsmedel i bussen.

Rullator och rullstol kan tas med

Normalstor rullstol tas med avgiftsfritt i mån av plats med följande maxmått:
Totallängd: 120 cm, totalbredd (mätt på bredaste stället): 70 cm
Vikt: 300 kg (stol inklusive resenär)

Rullstolen ska ha markerade fästpunkter. Alla modeller ryms inte i alla bussar och föraren bedömer om din rullstol ryms. Om inte rullstolsrampen eller fästanordningarna på bussen fungerar tillfredsställande är det förarens ansvar att du kommer fram till ditt resmål. Föraren får inte lämna resenären vid hållplatsen utan att ge ett besked om hur situationen kommer att lösas.

Stadstrafiken: Det får vara max tre hjulförsedda fordon i bussen, inklusive till exempel rullator, barnvagn eller rullstol.

Permobiler och elscootrar kan tas med

Om du har en eldriven rullstol/permobil och den klarar av kraven på längd/bredd/vikt så är du välkommen ombord på bussen. Om din rullstol inte uppfyller kraven så hänvisas du till att resa med färdtjänst) eller att ta taxi på egen bekostnad.

3 eller 4-hjuliga elmopeder/scootrar med styre är instabila fordon som inte kan tas med i bussen på ett trafiksäkert sätt. Om du använder ett sådant fordon hänvisas du till att resa med den särskilda kollektivtrafiken eller att ta taxi på egen bekostnad.

Bilbarnstol eller bälteskudde 

I dagsläget finns integrerade bilbarnstolar av typen SitSafe på samtliga linjer som trafikeras av Connect bus AB samt linje 45 och 46.

Bilbarnstol eller bälteskudde finns inte tillgänglig i de taxibilar som kör anropsstyrd- och närtrafik, sjukresor eller färdtjänstresor i Länstrafikens regi. Vid taxibilsresor med barn som behöver bilbarnstol eller bälteskudde  måste du efterfråga och tillkännage detta när du bokar resan. Det finns ingen lag som säger att barnbilstol eller bälteskudde måste finnas i fordonen, vi kan därför inte garantera att detta kan tillhandahållas.

Pjäxor på bussen

Det finns två golvförstärkta bussar som trafikerar linje 157 mellan Duved – Mörsil.
Dessa turer är märkta med en symbol i Länstrafikens tidtabell. På dessa två bussar kan du ha pjäxor på dig när du stiger ombord och när du åker. Du ska använda de skidställ som bussen är utrustad med för dina skidor. Observera att det finns en ökad halkrisk om du går ombord med påtagna pjäxor.

I övriga bussar i Åres linjetrafik så finns det inga förstärkningar i golv eller på säten. Det är dock inga problem att ta med skidor eller pjäxor. Skidorna placeras då i underrummet på bussen och pjäxorna förvarar du i en pjäxbag eller liknande.

Linjerna trafikeras även med en del mindre bussar som endast har 19 platser. Här är det begränsat med bagageutrymme för skidor, snowracers och liknande. Föraren bedömer om det finns plats för ditt bagage.

Är det inte en skidbuss så tar du av dig pjäxorna och chauffören hjälper till att placera pjäxorna på lämpligt ställe. Står skidbussen bakom eller avgår senare så informerar vi dig om det så kan du välja att byta buss eller vänta in skidbussen.

Har du liftkort via Skistar kan du åka med Skistars skidbussar med pjäxor på.