Pressmeddelande: Tillsammans åker vi till Kapstaden

Länstrafikens uppmaning: Tillsammans åker vi till Kapstaden

 

Ett enkelt sätt för att minska klimatpåverkan är att ersätta så många bilresor som möjligt med gång, cykel, buss eller tåg. Närmare bestämt 30 procent mindre koldioxidutsläpp om bussen väljs istället för bilen. Länstrafiken i Jämtland har tagit fasta på statistiken och uppmanar nu jämtarna att tänka till.

– Vi åker mycket bil. Den genomsnittliga körsträckan med bil i länet var 790 mil per person ifjol vilket gör att vi ligger högst på listan av samtliga län i Sverige, säger Per-David Wennberg, vd Länstrafiken Jämtland.

Från 1990 har personbilstrafiken ökat med 19 procent enligt Trafikverket. Enligt verkets prognoser bedöms personbilstrafiken, utan ytterligare åtgärder, öka med 18 procent mellan 2014 och 2030. På samma gång pekar Trafikverkets klimatscenario på att personbilstrafiken skulle behöva minska med 10-20 procent till 2030.

Nu vill Länstrafiken att fler väljer buss och tåg som alternativ till bilen, för att också vi jämtar ska bidra till minskade koldioxidutsläpp.

– Vi medborgare släpper ut minst 30 procent mindre koldioxid om vi åker buss och inte bil, säger Per-David Wennberg.

Genom sin kampanj som uppmanar till att ta bussen till Kapstaden vill Länstrafiken uppmärksamma jämtarnas egen styrka i kampen för miljön. Målet för i år är att öka antalet bussresor med 10 000 jämfört med ifjol. Vilket motsvarar ungefär 13 bilresor till Kapstaden.

– Det är dags att vi som medborgare förändrar våra vardagliga mönster och väljer bussen framför bilen för att bidra till länets miljöarbete. Vi har alla den dåliga starten på vintern färskt i minnet. Bristen på snö och ishalka bekräftar såklart alla varningsklockor om miljöförändringar, säger Per-David Wennberg.

Med kampanjen vill Länstrafiken att bussresenärerna ska checka in på Bussen till Kapstaden på Facebook. För att sedan uppmana sina vänner, familj och grannar att göra detsamma. Ett konkret sätt att visa vad den enskilde personen gör för miljön.

– Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och det vill vi ta fasta på. Det är i gruppen eller snarare laget som kraften finns, säger Per-David Wennberg.

För mer information:
Per-David Wennberg, VD, Länstrafiken i Jämtlands län AB, 072-402 42 70

Källor:
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=87&pl=2&l=23&t=Lan
Trafikverkets pm Vägtrafikens utsläpp 170214