Plusresultat i Länstrafikens årsbokslut

Plusresultat i Länstrafikens årsbokslut
Länstrafiken redovisar ett plusresultat om 6,3 miljoner kronor i 2015 års bokslut. Bolaget har under året haft en något bättre ekonomisk situation samtidigt som fler resor gjorts med både Länstrafiken och Stadsbussarna. Länstrafikens styrelse godkände och fastställde årsbokslutet vid sitt senaste styrelsesammanträde.

Läs mer i bifogat pressmeddelande