Länstrafiken Jämtland

Länstrafiken har ansvaret för att samordna, planera, upphandla och marknadsföra kollektivtrafiken i Jämtlands län. Länstrafiken planerar, upphandlar och administrerar  skolskjuts enligt uppdrag från alla kommuner inom Jämtlands län. Länstrafiken hanterar också sjukresor och färdtjänstresor.   

Verksamheten organiseras i området Kollektivtrafik under Regionala utvecklingsförvaltningen inom Region Jämtland Härjedalen. Den politiska och ekonomiska styrningen för verksamheten har Kollektivtrafiknämnden som är regional kollektivtrafikmyndighet. Läs mer om hur verksamheten styrs på Regionens webbplats.

Verksamheten består av linjetrafik med buss och linjebil samt interregional trafik i norrlandslänen. Buss- och linjebilstrafiken sköts av ca 100 trafikentreprenörer och de är utvalda efter anbudsprövningar. 

Länstrafiken har sitt kontor i Östersund och det är cirka 17 personer som jobbar med kollektivtrafikfrågor. Det är trafikplanerare, projektledare, ekonomer, marknadskommunikatörer, IT-specialister, handläggare och samordnare. 

Trafikutbudet bestäms av regionens kommuner och kollektivtrafikmyndigheten. Vill du påverka utbudet av kollektivtrafik i just din kommun ska du ta kontakt med din kommuns trafiksamordnare.

Har du synpunkter, frågor om tider, priser eller var bussen går? Kontakta vår Kundservice, uppgifter finner du här.