Länstrafiken Jämtland

Länstrafikens uppdrag

Länstrafiken har ansvaret för att samordna, planera, upphandla och marknadsföra kollektivtrafiken i Jämtlands län. Vidare hanterar verksamheten planering, upphandling och administration av separat skolskjuts enligt uppdrag från alla kommuner inom Jämtlands län. Genom avdelningen Särskild kollektivtrafik hanteras sjukresor och färdtjänst.   

Verksamheten organiseras i området Kollektivtrafik under Regionala utvecklingsförvaltningen inom Region Jämtland Härjedalen. Den politiska och ekonomiska styrningen för verksamheten har den Regionala utvecklingsnämnden som sedan 2015 är regional kollektivtrafikmyndighet. Ett kollektivtrafikutskott bestående av representanter från nämnden har en fördjupande roll och ska fungera som länk mellan verksamhet och nämnd. Mer information om kollektivutskottets roll och dess ledamöter hittar du här

Under trafikåret 2018 gjordes 2,4 miljoner resor med Länstrafiken. Verksamheten består av linjetrafik med buss och linjebil samt interregional trafik i norrlandslänen. Både buss och linjebilstrafiken sköts av ca 100 trafikentreprenörer. Bolaget äger därför inga fordon. Entreprenörerna är utvalda efter anbudsprövningar vilket borgar för en kraftfull produktivitetsutveckling i verksamheten.

Trafikutbudet bestäms av regionens kommuner och kollektivtrafikmyndighet. Vill du påverka utbudet av kollektivtrafik i just din kommun skall du ta kontakt med kommunens trafiksamordnare. Kontaktuppgifter till kollektivtrafikmyndigheten samt till kommunernas trafiksamordnare hittar du nedan

Regional kollektivtrafikmyndighet

Kollektivtrafikstrateg RKM

Malin Persson Zeidlitz
Telefon: 063-554 13 42
Email

Kollektivtrafiksamordnare länets kommuner

Berg

Jone Johnsson
tel: 0687-161 00
e-post

Bräcke

Therese Sjögren
tel: 0693-161 00
e-post

Härjedalen

Per Palhage
tel: 0680-161 00
e-post

Krokom

Lisa Edlund
tel: 0640-161 00
e-post

Ragunda

Anna-Märta Johansson
tel: 0696-68 20 00
e-post

Strömsund

Mikael Ehrs
tel: 0670-161 00
e-post

Åre

Marianne Fahlén
tel: 0647-161 00
e-post

Östersund

Kjell Svanberg
tel: 063-14 30 00
e-post

Vi på Länstrafiken

Kontaktuppgifter till oss som jobbar på Länstrafiken hittar du på denna sida