Nytt skolskjutssystem försenat – Manuell hantering löser skolskjutsarna i höst

Länstrafiken tillsammans med länets kommuner beslutade vid årsskiftet att köpa in ett digitalt skolskjutshanteringssystem för att planeringen och hanteringen av skolskjutsar skulle bli säkrare, billigare och smidigare. Den leverantör som fick uppdraget har inte lyckats hålla tidsplanen för införandet av planeringsverktyget och tekniska problem kvarstår. Alla barn kommer som vanligt få sin skolskjuts på torsdag.

Mellan 11 000 och 12 000 elever i länet berörs varje dag av skolskjutsar. Skolskjutssamordnare finns i varje kommun och det är buss- och taxibolag runt om i länet som har uppdrag av Länstrafiken att köra skolskjutsarna. Det är en tidskrävande process med många inblandade att ansöka och planera alla skolskjutsar, något skolskjutssamordnarna och Länstrafiken önskat komma ifrån.

– Vi vill nyttja våra skattepengar på bästa sätt och optimera arbetet. Till exempel finns platser som idag inte utnyttjas och vi vill få en mer optimerad planering som både skapar trygghet för barnen men också effektiviserar vårt arbete, säger Per-David Wennberg, vd Länstrafiken

Fas ett i det nya skolskjutssystemet skulle varit klart i april för att sedan testas och sjösättas inför årets skolstart. Fas två, den föräldraportal som också ingår i skolskjutssystemet, ska vara i bruk inför skolstart 2019.

– Det är klart att vi är besvikna på vår leverantör som inte hållit vad de lovat. Dock blir inte de skolskjutsberättigade barnen drabbade. De som haft skolskjuts tidigare kommer att få det på samma sätt som förra året, säger Per- David Wennberg.

Nya skolskjutselever ska ha haft någon form av dialog med sin kommun. Informationen kan vara eller ha varit sen till föräldrar som berörs och den som känner sig osäker får gärna höra av sig till sin kommun.