Ny app och utökat biljettsamarbete

Den här sidan kommer uppdateras löpande med aktuell information om kommande förändringar kopplat till det uppgraderade biljett- och betalsystemet.

Nu händer det spännande saker kopplat till kollektivtrafikens biljett- och betalsystem i Norrland. Länstrafiken Jämtland ska tillsammans med Din Tur, Länstrafiken Västerbotten, Skellefteåbuss, Luleå Lokaltrafik och Länstrafiken Norrbotten gemensamt anpassa de nuvarande biljettsystemen i Norrland till en ny nationell standard för biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken. Målet är att skapa förutsättningar för ett sömlöst resande mellan länen.

Vad innebär det utökade biljettsamarbetet?

Det innebär att vi kommer uppgradera, byta ut eller lägga till följande försäljningskanaler:

  • Ny app
  • Mina sidor
  • Nya resekort
  • Företagsportal
  • Skolkortsportal

Först ut är den nya reseappen som ska lanseras under 2023. Lanseringen kommer att ske i etapper under kommande år. Mer information om varje del samt tidpunkter för lansering kommer att publiceras på den här sidan längre fram.

På sikt kommer vi att behöva byta ut de nuvarande resekorten. För att slippa byta ditt kort är vårt tips att du börjar använda vår nya app när den lanseras. Du som inte har möjlighet att använda den nya appen kommer att ha gott om tid på dig att använda dina köpta resor och byta till ett nytt kort.

Behöver jag som resenär göra någonting redan nu?

  • Nej, just nu kan du sitta lugnt på bussen. Vi informerar dig när det sker förändringar i biljett- och betalsystemet.

Nyheter

26 apr 2023 - Det ska bli enklare att köpa Länstrafikens biljetter

Nu händer det spännande saker kopplat till kollektivtrafikens biljett- och betalsystem i Norrland. De fyra nordligaste länen uppgraderar sina nuvarande biljettsystem och introducerar nya försäljningskanaler som ska göra det enklare för resenärer att köpa och hantera sina biljetter.

Uppgraderingen av biljettsystemet, som även innebär att det anpassas till en ny nationell standard, är påbörjad och införandet kommer att ske stegvis under kommande år. Först ut är en ny resenärsapp som förväntas vara klar att lansera under senare delen av 2023. I den nya appen ska alla Länstrafikens biljetter finnas tillgängliga. 

Inför lanseringen gör Länstrafiken vissa ändringar i biljettutbudet. Läs mer om detta här.

26 apr 2023 - Reskassa försvinner som betalmedel

För att underlätta för våra resenärer inför uppgraderingen av biljettsystemet gör vi en del förändringar i biljettutbudet. I det nya systemet kommer inte reskassa att finnas kvar och därför börjar vi nu att avveckla reskassan. 

Detta kommer att ske i flera steg och du kommer att ha god tid på dig att åka upp din reskassa. Men vi rekommenderar att du använder upp din reskassa redan nu och går över till andra biljettalternativ.

Från 2 maj 2023 kommer det att vara möjligt att ladda reskassan med valfritt belopp mellan 1 och 300 kronor. Den lägre beloppsgränsen gör att du kan tömma din reskassa genom att ladda med det belopp som återstår för att köpa valfri biljett. När du rest upp din reskassa, fyll inte på den igen utan välj ett annat biljettalternativ istället.

Läs hela artikeln här. Mer information finns under Frågor & Svar nedan.

25 apr 2023 - Ändrad aktiveringstid på Norrlandsresans periodbiljett

Som ett led i arbetet med att uppgradera biljettsystemet gör vi redan nu en del förändringar i biljettutbudet för att underlätta för resenärer inför övergången.

Aktiveringstiden på periodbiljetter för resor över länsgräns mot Västerbotten, Norrbotten och Västernorrlands län kommer att kortas ner till 60 dagar för att reducera antalet oanvända biljetter som ligger kvar i systemet vid övergången. Detta är ett gemensamt beslut mellan de län som ingår i samarbetet.

De flesta resenärer kommer inte att märka någon skillnad, men du som pendlar över länsgräns kommer inte att kunna köpa din biljett mer än två månader innan du aktiverar den. Mer information finns här.

 

17 jan 2023 - Ny app och utökat samarbete

Nu händer det spännande saker kopplat till kollektivtrafikens biljett- och betalsystem i Norrland. Förändringarna kommer att ske stegvis under 2023 och 2024. Vi kommer att informera alla resenärer i våra kanaler i god tid innan varje steg.

Först ut är en helt ny reseapp som ska lanseras under 2023. Appen kommer att vara enkel att använda och ska innehålla flera funktioner som underlättar för dig som resenär.

Läs mer om den nya appens funktioner här.