Vill du lämna synpunkter eller förbättringsförslag till oss?

18 november, 2022

Har du synpunkter, klagomål, beröm eller förslag som gör att vi kan förbättra oss?  Vi har formulär för olika typer av uppgifter du kan lämna. När du fyller i formuläret så kommer dina synpunkter eller förslag till oss på Länstrafiken och vi kan vidta eventuella nödvändiga åtgärder på bästa möjliga sätt.

Här finner du information om hur du kan kontakta oss på Länstrafiken och länkar till de olika formulären.

Gäller dina synpunkter stadstrafiken i Östersund? Då hänvisar vi dig till Vy Buss AB