Utökad trafik i hela länet

4 december, 2023
Länets kollektivtrafik utökas och förändras 2024. 

Nyetableringar, befolkningsökningar och distansarbete – nya trafikplanen för 2024 tar fasta på en del av de önskemål som kommit från kommunerna i länet.

Den årliga trafikplanen innehåller trafikförändringar som är planerade för 2024. Trafikplanen är beslutad i regionfullmäktige och arbetet med att genomföra den är i full gång. Ökade behov av arbetspendling och nya eller utökade företagsetableringar skapar nya behov av resande.

Under 2023 blev det bland annat det möjligt att trafikera Fjellhandeln i Storlien och Handöl för att underlätta arbetspendlingen i området. Länstrafiken utökade även trafiken med en dubbeltur mellan Östersund – Hammerdal – Strömsund för att underlätta arbetspendling till industriområden.  

Förändringar för trafikåret 2024

Trafikåret 2024 börjar den 10 december 2023 och sträcker sig till 8 december 2024. Här presenterar vi de förändringar vi gör i den allmänna kollektivtrafiken i länet under trafikåret 2024.

Berg
För både Bergs och Härjedalens kommun har det identifierats ett framtida behov av en översyn av busstrafiken till följd av exploateringar i utvecklingsområden och viss befolkningstillväxt.

Linje 161 Östersund-Orrviken-Hackås-Svenstavik
Utökning av trafik till Svenstavik på vardagar förbättrar resmöjligheterna för främst arbetspendling. Trafikförändringen innebär att ytterligare en tur på morgonen förlängs och startar i Svenstavik och att en tur på kvällen förlängs så den slutar i Svenstavik.

Linje 611 Oviken-Myrviken-Vigge-Svenstavik
För att förbättra resmöjligheterna från främst Oviken och Myrviken till Svenstavik för både arbets- och studiependling föreslås linjeläggning av nuvarande skolbussturer. Trafikförändringen skapar ett bättre utbud i kollektivtrafiken för fler än skolbarnen. Lösningen ger även bättre koppling till kommunens gymnasieskola i Svenstavik. Turerna kommer inte trafikeras under sommartidtabellsperioden.

 

Härjedalen
Under pandemin upptäckte många en ökad möjlighet att arbeta på distans vilket bidragit till en trend om att allt fler ser en möjlighet att flytta permanent till områden som Klövsjö, Vemdalen, Funäsdalen och Ramundberget. Därför utökar vi trafiken i området.

Linje 631 Funäsdalen-Vemdalen
Trafikförändringen innebär utökning av en morgontur på linje 631 från Vemdalen/Hede till Funäsdalen, vilken möjliggör efterfrågad arbetspendling på sträckan. Den nya morgonturen planeras så att den ansluter till linje 623 i Funäsdalen för möjlighet att resa vidare mot Tänndalen och Fjällnäs. Turerna kommer inte trafikeras under sommartidtabellsperioden.

 

Bräcke
I den nya trafikplanen utökas trafiken till och från Bräcke med en kvällstur genom att den buss som vänder i Gällö i stället fortsätter till Bräcke.

Linje 127 Östersund-Gällö-Bräcke
En befintlig tur på kvällen som går mellan Östersund och Gällö är stående i en timme i Gällö innan den vänder tillbaka till Östersund. För effektivare utnyttjande av fordonet förlängs den turen och går fram och tillbaka till Bräcke.

 

Ragunda
Här utökas trafiken med ytterligare morgonturer mellan Östersund och Stugun i vardera riktningen. Och för att underlätta arbete och studier i Bispgården så utökas trafiken mellan Hammarstrand och Bispgården.

Linje 132 Östersund-Stugun-Hammarstrand
Ytterligare morgonturer för att förbättra möjligheter till arbetspendling till verksamheter i stråket Stugun-Hammarstrand samt Östersund. Trafikförändringen innebär att linje 132 utökas med en extra tidig morgontur i vardera riktningen mellan Stugun-Östersund. Från Stugun till Hammarstrand fortsätter redan befintlig tur. För två turer på linje 132 ligger sedan länge ett uppehåll i tidtabellen för industrisemestern. Trafikförändring på linje 132 innebär att industrisemesteruppehållet tas bort och körs utan uppehåll året runt.

Linje 315 Bispgården-Hammarstrand
Utökning av en tur i vardera riktningen mellan Bispgården och Hammarstrand mitt på dagen för att förbättra resmöjligheterna för arbets- och studiependling för de som kombinerar studier (Jämtlands Gymnasium i Bispgården, AMI-verksamhet och SFI) med arbete på olika orter. Lösningen bidrar även till bättre förbindelse mellan Bispgården och Östersund för anslutning i Hammarstrand.

 

Östersund
Ett nytt linjenät arbetas fram för stadstrafiken där sju linjer ska trafikera staden. Trafiken utökas främst kvällar och helger samt att tidtabellerna blir enklare och mer regelbundna. Den förändringen börjar gälla från och med 15 juni 2024.

Annan trafik vi tar höjd för är till etableringsstarka områden som till exempel Verksmon och Frösö Park. Där ser vi kontinuerligt över behoven utifrån de fleråriga etableringsplanerna som finns.

 

Krokom
Som en följd av att Norrtåg börjat trafikera nya tågstationen i Nälden kommer justeringar av befintlig tidtabell för passerande bussar att genomföras. Sannolikt kommer behovet av ytterligare bussanslutningar finnas på sikt, nästa steg är att se över behoven och planera för att sätta in ny anslutningstrafik.

Åre
Planerade trafikförändringar för nästkommande trafikår, alltså från och med december 2024 är en utökning av linje 157 med en konsekvent 60-minuterstrafik. Linje 155 och 156 får rakare linjesträckningar och renodlas för en ökad enkelhet och tydlighet.

Tidtabellerna med den nya trafiken från och med 10 december hittar du i ditt resesök, i appen eller här på webben