Tillfälligt ändrad färdväg på linje 40, 132 och 233

7 september, 2022

Ändringen gäller under perioden 12 september – 11 oktober. Trafikverket ska utföra underhållsarbete i Stadsbergstunneln på riksväg 87 vilket gör att Länstrafiken måste leda om busstrafiken. Den ändrade färdvägen gäller samtliga turer på linje 40, 132 och 233. Busstrafiken kommer att gå på den södra sidan av Indalsälven på sträckan Krångedeforsen – Stugun.
Viss kompletteringstrafik kommer att finnas på väg 87 sträckan Selsviken – Stugun.
Tillfälliga tidtabeller finns för de berörda linjerna.
Den tillfälligt ändrade färdvägen kan innebära förseningar.

Tidtabeller: Länstrafikens tidtabeller | LTR
Information från Trafikverket: Stadsbergstunneln-avstangd-under-30-dagar