Reskassa försvinner som betalmedel

26 april, 2023

För att underlätta för våra resenärer inför uppgraderingen av biljettsystemet gör vi en del förändringar i biljettutbudet. I det nya systemet kommer inte reskassa att finnas kvar och därför börjar vi nu att avveckla reskassan. 

Detta kommer att ske i flera steg och du kommer att ha god tid på dig att åka upp din reskassa. Men vi rekommenderar att du använder upp din reskassa redan nu och går över till andra biljettalternativ.

Töm din reskassa

Från 2 maj 2023 kommer det att vara möjligt att ladda reskassan med valfritt belopp mellan 1 och 300 kronor. Den lägre beloppsgränsen gör att du kan tömma din reskassa genom att ladda med det belopp som återstår för att köpa valfri biljett. När du rest upp din reskassa, fyll inte på den igen utan välj ett annat biljettalternativ istället.

När vi lanserat vår nya app kommer vi att helt att stänga av möjligheten att fylla på reskassa, men du kommer fortfarande att kunna betala med reskassa som finns kvar på ditt kort. Då ska du använda upp reskassan om du har möjlighet att göra det. Efter den 31 mars 2024 kommer du inte längre kunna köpa biljetter med kvarvarande reskassa.

Resor över länsgräns

Avvecklingen av reskassan gäller även resor över länsgräns och reskassan upphör samtidigt i de övriga län som ingår i samarbetet för biljettsystemet (Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten). Aktiveringstiden på Norrlandsresans periodbiljett (för pendling över länsgräns) kommer samtidigt att kortas ner till 60 dagar för att reducera antalet oanvända biljetter som ligger kvar i systemet vid övergången.

Har du frågor?

Frågor och svar samt mer information om vad som sker med reskassan och övriga delar av biljettsystemet hittar du på denna webbsida: LTR.se/nytt-biljettsystem-2023-24.