Pressrelease

Pressmeddelande – Länstrafiken avbryter upphandling samhällsbetalda transporter

6 september, 2019

Under fredagen beslutade Länstrafikens styrelse att avbryta upphandlingarna avseende samhällsbetalda transporter i trafikområde Bräcke, Krokom, Ragunda och Strömsund. För höga anbudspriser är den främsta orsaken.

I juni tilldelade Länstrafikens styrelse avtalet för samhällsbetalda transporter i trafikområde Krokom. Upphandlingen avsåg färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar, samt när- och anropsstyrd trafik. Tilldelningen överklagades och vid genomgång av vinnande anbud fann Länstrafiken felaktigheter i lämnat anbud.

– Det har lett till att vi har förkastat vinnande anbud, återkallat tilldelningsbeslutet och konstaterat att det då inte finns tillfredställande konkurrens på marknaden och därför väljer vi att göra om upphandlingen, säger Per-David Wennberg, VD, Länstrafiken Jämtland.

Länstrafiken väljer också att avbryta upphandlingen för trafikområdena Bräcke, Ragunda och Strömsund och detta med anledning av att för få anbud inkommit per område och därmed saknas tillfredsställande konkurrens.

Länstrafiken i Jämtlands län AB har av Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner uppdraget att upphandla Samhällsbetalda transporter.

Pressmeddelande i sin helhet

Publicerat 2019-09-06