Nya tankkort och 10-resorsbiljett

1 februari, 2024

Nu införs en 10-resorsbiljett i regiontrafiken och antalet resor på tankkorten ändras.

I samband med lansering av appen infördes en del förändringar i biljettutbudet. Målet var ett mer enhetligt biljettutbud där både regiontrafiken och stadstrafiken har liknande kategorier, regler och villkor. Den 5 februari införs dessa även för resenärer med busskort.

Obs: Vi inför inte de nya zoner och priser som beslutades innan årsskiftet utan det är endast mindre justeringar som görs nu. Priset per resa är i princip oförändrade.

STADSTRAFIKENS BILJETTER

Nu justerar vi bland annat antalet resor på tankkorten även på busskort så att de matchar biljettutbudet i appen.

Följande ändringar införs den 5 februari 2024 även för resor på busskort:

  • 72 timmarsbiljetten kan inte längre köpas
  • 10-resorsbiljett på flygbussen kan inte längre köpas
  • De olika tankkorten i stadstrafiken (7, 12, 18, 24, 30) ersätts med 10 & 20 resor. Priserna för 10- och 20 resor på tankkort är:
    – 10 resor – Vuxen 290 kr – Barn 145 kr
    – 20 resor – Vuxen 480 kr – Barn 240 kr

REGIONTRAFIKENS BILJETTER

Vi inför även en 10-resorsbiljett i regiontrafiken, både i app och på busskort. Priset per resa är desamma som för det 20-resorskort som finns idag, så priset för 10 resor blir helt enkelt 50% av priset för 20 resor, per zonsteg. 10-resorsbiljetten finns i ålderskategorierna Vuxen, Barn, Ungdom och Senior.

Se prislistan för 10-resorsbiljetten.

AKTIVERINGSTIDEN ÄNDRAS

För att det ska finnas färre giltiga biljetter kvar i system som ska bytas ut kortas aktiveringstiden ner på alla biljetter även på busskort. Aktiveringstiden ändras till 180 dagar för alla biljetter även på busskort. I appen är aktiveringstiden redan 180 dagar.

Aktiveringstiden är den tid man har på sig från när biljetten köps till att första resan måste göras. Resenärer som inte köper sina biljetter mer än sex månader i förväg påverkas inte alls av ändringen. Giltighetstiden förändras inte.

RESKASSAN AVVECKLAS

Reskassan ska upphöra och datumet för sista användande av reskassa är fortfarande 31 maj 2024.

BEHÖVER JAG GÖRA NÅGOT?

Nej, ändringarna påverkar inte biljetter som du redan köpt eller resor som du har kvar på ditt busskort. Du kan fortsätta resa som vanligt. När du köper biljett nästa gång väljer du mellan 10 eller 20 resor.