Länstrafikens beslut gällande Samhällsbetalda transporter

13 juni, 2019

Under torsdagen tilldelade styrelsen för Länstrafiken Jämtland kontrakten för samhällsbetalda transporter för kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund. För övriga kommuner fortsätter arbetet med upphandlingen.

Länstrafiken har det senaste halvåret genomfört upphandling av så kallade Samhällsbetalda transporter, upphandlingen avser färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar, anropsstyrd och närtrafik i samtliga länets åtta kommuner. Länstrafikens styrelse har nu beslutat att tilldela kontrakt för Samhällsbetalda transporter enligt följande:

Företag Trafikområde
Taxiservice i Bergs kommun AB Bergs kommun
Taxiservice i Bergs kommun AB Härjedalens kommun
Taxi Glesbygd i Krokom AB Krokoms kommun
Taxi Östersund 199 000 AB Åre kommun
Taxi Östersund 199 000 AB Östersunds kommun

Avtalstiden är från och med 14 juni 2020 – 13 juni 2025.

– Vi har fortfarande arbetet att göra med de tre återstående kommunerna, säger Per-David Wennberg, Länstrafiken i Jämtland.

Pressmeddelande