Länstrafiken app

Länstrafiken uppmanar till att förköpa biljetter

31 mars, 2020

Länstrafiken uppmanar alla resenärer att förköpa sina färdbevis. Syftet är att minimera interaktionen mellan resenärer och chaufförer av hänsyn till busschaufförernas oro för sin arbetsstation. 

Länstrafiken följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Jämtland Härjedalens smittskydd. I dagsläget rekommenderar dessa myndigheter inga extra restriktioner för kollektivtrafiken med anledning av Coronaviruset. Länstrafiken har dock fått indikationer på att busschaufförer känner oro i sin arbetsroll med anledning av viruset.

– För att möta eventuell oro uppmanar vi resenärer att förköpa sitt färdbevis för att på så sätt minska tiden vid chauffören vid ombordstigning, säger Lisa Wallin, tf VD på Länstrafiken Jämtland.

Länstrafiken och stadstrafikens busskort kan laddas via webbladdning och enkelbiljetter kan köpas i Länstrafikens app. I Östersund finns dessutom ett antal försäljningsställen där det går att ladda och köpa busskort eller enkelbiljetter. Länstrafiken har även beslutat att utöka öppettiderna i receptionen på bussterminalen i Östersund. Från och med onsdag 25 mars kommer kassan vara öppen måndag till fredag från klockan 10 till 18.

– Vi vill hylla våra fantastiska chaufförer som ser till att människor kan ta sig dit de ska. Chaufförerna fyller en oerhört viktig samhällsfunktion och vi är måna om att de ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö, säger Lisa Wallin.

Folkhälsomyndigheten gör fortsatt bedömningen att förbud för sammankomster inte gäller kollektivtrafiken utan att det är viktigt att friska personer ska kunna åka till jobbet och skolan. Skulle Folkhälsomyndigheten och Region Jämtland Härjedalens smittskydd göra en annan bedömning och komma med andra rekommendationer kommer givetvis Länstrafiken att följa dessa.