Länstrafiken tecknar avtal med nytt trafikföretag

17 juni, 2019

Länstrafiken har sedan i september förra året väntat på att få komma till avslut i regionbussupphandlingen. Det är den pågående rättsprocessen som dragit ut på tiden och förorsakat förseningen. För att säkra fortsatt verksamhet från december har Länstrafiken nu tecknat avtal med Trønderbilene.

Både det tidigare upphandlade trafikföretaget Centrala Buss och det företag som vann 2018 års upphandling, Trønderbilene har erbjudit Länstrafiken ett tillfälligt avtal i väntan på besked från Kammarrätten. Länstrafiken har valt att teckna avtal med Trønderbilene.

– Två saker har varit avgörande i valet. Det ena är möjligheten att börja mäta våra resenärers resandemönster. Det andra var att titta på komfort och standard. Bägge delarna är viktiga utifrån att vi tyvärr har en negativ resandeutveckling och vi behöver både mer kunskap om våra resenärer och ge dem den bästa möjliga upplevelse ombord på bussen, säger Per-David Wennberg, VD, Länstrafiken Jämtland.

Trønderbilene är ett norskt företag men kommer starta ett svenskt dotterbolag och etablera sig i Jämtland.
– Bolaget har redan signalerat att de har behov av att rekrytera förare och annan personal. Det behovet kan tillgodoses då det i Jämtland finns många bra busschaufförer. De som kör i vår nuvarande trafik får höga betyg i bemötande i vår årliga nöjdhetsundersökning, säger Per-David Wennberg.

I fjol upphandlades ett nytt trafikavtal och upphandlingen som blev klar i augusti överklagades av Centrala buss. Länstrafiken fick rätt i förvaltningsrättens dom men Centrala buss valde att överklaga till Kammarrätten.
– Det är en pågående rättsprocess som tagit oacceptabelt lång tid och vi har ännu inte fått något besked från Kammarrätten men vi befinner oss i ett läge där vi måste trygga vår framtida verksamhet och samtidigt vara rustade med en tillfällig hållbar lösning efter Kammarrättens beslut, säger Per-David Wennberg.

Avtalet med Trønderbilene startar i december och avtalstiden sträcker sig till juni 2020 med möjlighet till förlängning om rättsprocessen drar ut ytterligare.

Pressmeddelande Länstrafiken avtalar med ett nytt trafikföretag