Landets nöjdaste färdtjänst- och sjukresenärer finns i länet

18 februari, 2020

I en nationell undersökning får Länstrafiken Jämtlands färdtjänst- och sjukresor högst betyg i landet. 97 procent av resenärerna ger betyget fyra eller fem på en femgradig skala när de betygsätter sin beställning och senaste resa.

– Länstrafikens betyg är genomgående högre än för riket i stort. 97 procent av resenärerna är nöjda vilket kan jämföras med det nationella genomsnittet på 90 procent, säger Mathias Holmlund, chef Särskild kollektivtrafik vid Länstrafiken Jämtland.

Det är organisationen Svensk Kollektivtrafik som redovisar undersökningen, där ca 50 000 färdtjänst- och sjukresenärer runt om i landet blivit uppringda efter genomförd resa. Resenärerna har fått svara på ett antal frågor om sin resa, allt från hur beställningen fungerade till hur själva resan gick.

Pressmeddelandet i sin helhet