Landets nöjdaste färdtjänst- och sjukresenärer finns i länet

9 februari, 2021

I en nationell undersökning får Länstrafiken Jämtlands färdtjänst- och sjukresor högst betyg i landet. 96 procent av resenärerna ger betyget fyra eller fem på en femgradig skala när de betygsätter sin beställning och senaste resa.

– Länstrafikens betyg är genomgående högre än för riket i stort. 96 procent av resenärerna är nöjda vilket kan jämföras med det nationella genomsnittet på 92 procent, säger Mathias Holmlund, enhetschef Särskild kollektivtrafik vid Länstrafiken Jämtland.

Det är organisationen Svensk kollektivtrafik som redovisar undersökningen, där ca 60 000 färdtjänst- och sjukresenärer runt om i landet blivit uppringda efter genomförd resa. Resenärerna har fått svara på ett antal frågor om sin resa, allt från hur beställningen fungerade till hur själva resan gick.

För mer information:

Mathias Holmlund, enhetschef Särskild Kollektivtrafik, 073-056 65 23

Pressmeddelande-2021-02-09 Nöjdaste resenärerna i landet finns i Jämtland