Kvällsbussarna anpassas till tågankomst

14 september, 2021

För att möta önskemål från de som anländer med kvällståget till Östersund järnvägsstation senareläggs kvällsbussarna från och med 20 september.

Bussar som tidigare avgått klockan 21:40, 21:45 och 21:50 senareläggs från 10 upp till 35 minuter. Anledningen till att Länstrafiken ändrar avgångstider för de sena kvällsbussarna är att SJ senarelagt ankomsten för Stockholmståget. Med senareläggningen öppnas möjligheten upp för att resa vidare med buss till sin slutdestination.

Nedan listas de linjer och avgångar som från och med 20 september får nya avgångstider och nya körvägar:

Linje 40 avgång måndag-fredag från Östersund kl. 21:50 senareläggs till kl. 22:00 och kör via järnvägsstationen.

Linje 100 avgång måndag-fredag från Östersunds sjukhus kl. 21:45 senareläggs till kl. 21:55.
Avgång söndagar från Östersunds sjukhus kl. 21:45 senareläggs till kl. 22:10.

Linje 101 avgång måndag-fredag från Östersund järnvägsstation kl. 21:40 senareläggs till kl. 22:00.
Avgång söndagar från Östersund järnvägsstation kl. 21:40 senareläggs till kl. 22:15.

Linje 127 avgång måndag-fredag från Östersund kl. 21:50 senareläggs till 22:05.

Linje 132 avgång söndagar från Östersund kl. 21:50 senareläggs till kl. 22:15 och kör via järnvägsstationen.

Linje 142 avgång måndag-fredag från Östersund kl. 21:45 senareläggs till kl. 22:05.
Avgång söndagar från Östersund kl. 21:45 senareläggs till kl. 22:20.

Linje 150 avgång söndag från Östersund kl. 21:45 senareläggs till kl. 22:20.

Linje 156 avgång måndag-fredag från Östersund kl. 21:45 senareläggs till kl. 22:05.

Linje 162 avgång måndag-fredag från Östersund kl. 21:45 senareläggs till kl. 22:05.
Senareläggningen påverkar avgången från Myrviken till Hallen, ny avgångstid från Myrviken kl. 23:00.

Linje 163 avgång måndag-fredag från Östersund kl. 21:50 senareläggs till kl. 22:05.

Linje 164 avgång söndagar från Östersund kl. 21:50 senareläggs till kl. 22:15.

Linje 233 avgång söndagar från Hammarstrand till Kälarne kl. 23:15 senareläggs till kl. 23:35.