Information angående coronaviruset

13 mars, 2020

Frågor och svar

Hur agerar Länstrafiken Jämtland kring coronaviruset?

Det finns just nu inga rekommendationer om att undvika kollektivtrafiken. Det innebär att trafiken går som vanligt och du kan resa som du brukar. Men vi följer utvecklingen noga och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Bör jag vara orolig när jag reser kollektivt?

Folkhälsomyndigheten har i nuläget inga rekommendationer om att undvika kollektivtrafiken. Det innebär att du kan resa som du brukar, men det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig mot att bli sjuk eller smitta andra i vår gemensamma kollektivtrafik. Alltså genom att tvätta händer ofta, hosta och nys i armvecken och stanna hemma om du känner dig sjuk.

Kan trafiken påverkas?

I nuläget kör trafiken som vanligt. Men vi har en beredskap för situationer som kan uppstå och om myndigheterna kommer med nya råd och rekommendationer som påverkar kollektivtrafiken.

Hur städas fordonen?

Våra fordon städas som vanligt vilket innebär att de rengörs varje dag.

Håll dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna genom att besöka 1177 eller Folkhälsomyndigheten.