Hur går bussarna under Yran?

7 juli, 2023

Under Yranhelgen sätts en senare avgång in på de flesta ordinarie nattbusslinjer. Nattbussarna kommer även att gå på torsdagen.

De flesta som besöker Storsjöyran vill stanna tills den sista artisten har spelat klart och våra resenärer har önskat att nattbussarna ska gå senare på natten under festivalen.

Under helgen 28–30 juli utökar vi därför tidtabellen för de ordinarie nattbussarna med en sen extratur som avgår 02.30 från busstationen i Östersund. Det gäller alltså Linje 91 mot Krokom och Nälden, Linje 92 mot Lit och Häggenås samt Linje 93 mot Brunflo och Marieby. Dessutom kommer de nattbussar som vanligtvis endast går på fredagar och lördagar att även gå torsdagen 27 juli.

Extra fordon kommer att sättas in på populära avgångar för att öka kapaciteten så att fler kan åka med nattbussarna. Vissa ordinarie turer på Linje 40, Linje 45, Linje 46 och Linje 156 kommer också att trafikeras med extrabussar under söndagen då fler resenärer än vanligt väntas på dessa linjer. 

Inom Östersund går bussarna som vanligt under Yranhelgen, men nytt för i år är att nattbusslinjerna 21, 22 och 24 också kommer att gå på torsdagen. Avgångstiderna är desamma som på fredagar och lördagar. Även i stadstrafiken sätts extra fordon in.

Däremot kommer inte extra bussar att gå till orter som inte trafikeras av ordinarie nattbussar, då detta inte skulle följa de riktlinjer som finns för kollektivtrafikens trafikutbud och finansiering i samband med evenemang.

Alla avgångar finns med i de ordinarie tidtabellerna som finns i appen och på LTR.se. Biljetter köps på samma sätt som för de ordinarie nattbussarna och taxan är densamma.

Ladda ner tidtabellen för Regionbussarna här

Ladda ner tidtabellen för Stadsbussarna här