Hållplatser i Östersunds stadstrafik byter namn

8 augusti, 2022

I samband med att hösttidtabellen börjar gälla 25 augusti kommer flera hållplatser i Östersunds stadstrafik att byta namn. Det blir nu lättare att hitta rätt när du söker din resa i appen eller i reseplaneraren. Följande hållplatser får nya namn:

  • Hållplatserna Stora kyrkan och Torgbrinken ändras till Förlandsgränd på båda sidor om vägen.
  • Storsjöskolans hållplatsnamn ändras till Odensalaskolan.
  • Hållplatsen Cronstads väg ändras till Frösö Park
  • Gripengränd ändras till Frösö Park Arena
  • Palmcrantzskolan ändras till Engelska Skolan

De nya namnen gäller från 25/8.