Förslag på enklare biljettpriser

24 oktober, 2023

Dagens biljettutbud och biljettpriser med olika rabattsatser till olika resenärsgrupper baserat på kilometerpris gör att det idag kan vara svårt att beräkna vad bussresan kostar.

Länstrafiken vill göra resandet enklare med begripliga biljettpriser och det är det som ligger som förslag till politikerna. Den 26 oktober ska Kollektivtrafiknämnden på Region Jämtland Härjedalen ta beslut om det förslag som sammanfattningsvis ska göra det enklare att resa kollektivt med buss. Förslaget omfattar både regiontrafiken och stadstrafiken. 

Förslaget innebär att länet delas in i nio zoner, varav Östersund stad är en av zonerna. Inom en zon blir det ett biljettpris oavsett hur långt du reser inom zonen. Idag betalar du per kilometer i regiontrafiken.

Rabatter till olika resenärskategorier blir enhetligt och konsekvent. Exempelvis införs seniorrabatt och studentrabatt på alla biljettyper med samma enhetliga rabattsats. Rabattkategorin 20–25 år tas bort och ersätts av studentrabatt utan åldersgräns.

För de allra flesta innebär förslaget oförändrat eller lägre biljettpriser. För resande nära zongränser kan det innebära ett något högre biljettpris. Se gärna exempel nedan på vad som gäller för just dig.

Fördelen med detta är att det blir enklare att förstå vilken biljett som är bäst för dig som reser och att det ger en ökad flexibilitet. Nackdelen är att ett enklare system också ger större prissteg vilket kan vara negativt för några. 

Om förslaget går igenom så planerar Länstrafiken att påbörja införandet av detta under 2024. Tillsammans med den nya förbättrade appen som ska lanseras så förenklas också hanteringen av köp av biljetter. Du kommer också att kunna hantera dina busskort och saldon enkelt själv via funktionen Mina sidor.

Det eventuellt slutgiltiga beslutet om tas av regionfullmäktige.

Prisexempel för senior och student:

  • Resa inom Östersunds tätort, stadstrafiken:
    Biljett pris idag enkel resa: 32 kr.
    Med förslag på 35 % rabatt = 21 kr för enkel resa, med 20 resors biljett 17 kr per resa
  • Östersund – Ås, regiontrafiken
    Biljettpris 52 kr
    Med förslag på 35 % rabatt = 34 kr för enkel resa, med 20 resors biljett 27 kr per resa