Fler avgångar på helger i stadstrafiken

13 juli, 2023

I höstens tidtabell utökar vi antalet avgångar i stadstrafiken på lördagar och söndagar. Detta för att även de som jobbar helg och börjar tidigt på morgonen ska kunna ta bussen till jobbet.

Förändringar helgtrafiken i Östersund

Den nya tidtabellen innebär en del förändringar för resenärer på linje 31 och 32 som nu trafikerar en särskild färdväg på söndagar och helgdagar. Dessa linjer kommer inte att finnas med i höstens tidtabell, utan i stället kommer trafiken på de flesta ordinarie linjer i stadstrafikens linjenät att starta tidigare.

Linje 31 och 32 ersätts alltså av ordinarie linjer 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 9. Därmed blir det enklare att hålla koll på när och varifrån bussen går under helger. I många fall kommer resenären också snabbare fram till sin slutdestination än var möjligt med de längre resvägarna som linje 31 och 32 har trafikerat.  Det blir också fler avgångar att välja på. Idag är trafiken gles under helger, särskilt på söndagar då trafiken i många fall inte kommer igång förrän vid 11-tiden.

Totalt sett innebär förändringarna 14 fler turer på söndagar mellan 06:00 och 11:00 än i nuvarande tidtabell. I stort ligger avgångarna vid liknande tider i de nya tabellerna, men avgångs- och ankomsttiderna har justerats något för att passa ihop med större arbetsplatsers skifttider.

Vilka linjer och avgångar påverkas?

På lördagar får linjerna 3, 4 och 5 justerade avgångstider, bland annat för att de som jobbar skift i Verksmon eller ute på Frösö Park ska kunna ta sig till arbetet tidigt på morgonen.

Totalt blir det 14 fler turer på söndagar mellan 06:00 och 11:00 än nu, uppdelat på linje 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 9.  Avgångstiderna justeras något jämfört med nuvarande tidtabell för att passa ihop med större arbetsplatsers skifttider. I höst kommer första turen fram till Verksmon i Torvalla vid 06.00 på söndagar och till Frösö Park kommer den tidigaste turen fram vid 07.00.

Då alla ordinarie linjer inte trafikerar hållplatsen ’Östersunds sjukhus’ kan man behöva gå från en annan närliggande hållplats för att komma till sjukhusentrén.

Att vi sätter in fler tidiga avgångar på helger hoppas vi ska gynna många olika resenärsgrupper, inte bara arbetspendlare utan även personer som vill kunna handla, ta sig till/från fritidsaktiviteter eller hinna med en anslutning för vidare resa.

Ändringarna finns med i höstens tidtabell, som börjar gälla från 24 augusti 2023. De nya avgångarna är sökbara redan nu i reseplaneraren på LTR.se och i appen ’Länstrafiken Jämtland’.