Bra betyg för Länstrafiken

26 februari, 2019

De som åker buss med Länstrafiken är nöjda resenärer. Nära 84 procent är som helhet nöjda med senaste resan, det visar en ny sammanställning ur Kollektivtrafikbarometern 2018.

Åtta av tio, 84 procent, är mycket nöjda med sin senaste resa med Länstrafiken. Att jämföra med 78 procent i riket som helhet.

– Resultatet är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb. Chaufförerna är nyckeln till nöjda resenärer och jag vill verkligen lyfta deras jobb! Det är dom som utgör grunden i Länstrafikens verksamhet, säger
Per-David Wennberg, vd Länstrafiken i Jämtlands län AB.

Kollektivtrafikbarometern, som tas fram av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik, innehåller en rad frågor kring kvalitet och service gällande kollektivtrafik i Sverige.

Ökad andel nöjda resenärer
På frågan: Om du tänker på din senaste resa med Länstrafiken, hur nöjd var du med den? svarade 83,9 procent att de var mycket nöjda. På samma fråga i den föregående undersökningen 2017 svarade 75,8 procent att de var nöjda.
– Det är förstås glädjande att de som reser med oss blir alltmer nöjda. Kollektivtrafik är både klimatsmart och en möjlighet till andningspaus i vardagen, bra för både människa och miljö! Utmaningen är att få ännu fler att resa kollektivt och se fördelarna med det, vilket är en utmaning som vi delar med stora delar av landet utanför storstadsregionerna, säger Per-David Wennberg.

Några nyckelresultat från kunderna:
• 80 procent tycker att förarna har ett trevligt bemötande
• 70 procent upplever att det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken
• 44 procent tycker att informationen vid förseningar och stopp är bra

– Vi har under några år fokuserat på att snabbare och på flera håll kommunicera vid trafikstörningar och det finns mer vi kan förbättra. 44 procent kanske kan verka i underkant men i förhållande till det nationella snittet på 41 procent ligger vi bra till, säger Per-David Wennberg.

Pressmeddelande