Hand som håller i ett rött busskort mot bussens biljettläsare

Beslut om stadstrafikens taxa i kollektivtrafiken

12 oktober, 2022

Beslut om ny taxa för kommande stadstrafik taget i Regionfullmäktige

Under våren 2022 påbörjades utredningen av biljettutbud och priser inom kollektivtrafiken i Jämtlands län. Målet är att hitta lösningar som bidrar till att göra kollektivt resande mer attraktivt och öka marknadsandelen.

Samtidigt planeras införandet av ett nytt biljettsystem som är baserad på den nationella standarden för biljett- och betalsystem. Det nya systemet ger ökade förutsättningar för att förenkla biljettköp och sömlöst resande i Sveriges kollektivtrafik och för att ta fördel av det behövs vissa justeringar i vårt biljettutbud.

Det finns i huvudsak två anledningar till att förslaget på pris- och biljettjusteringar lagts fram. Genom att göra biljettutbudet enklare att förstå och biljettsystemet kompatibelt med andra läns system kan det bli mer attraktivt att resa kollektivt. Dels för att det nya produktionsavtalet för stadstrafiken startar i juni 2023. Det innebär att stadstrafiken planeras, samordnas och marknadsförs i Region Jämtland Härjedalens regi och den taxa som gäller i stadstrafiken ska vara politiskt beslutad.

Förslaget, som Regionfullmäktige den 12 oktober tog beslut om, innebär att:

Flygbussens 10-resorskort och 72-timmarskortet utgår ur stadstrafikens biljettsortiment då vi säljer få av dessa biljettyper och alternativ finns.

Antalet tankkort justeras ner från fem olika varianter till två; 10-resors och 20-resors.

Priset på 24-timmarsbiljetten reduceras till 80 kr för vuxen. Barn- och seniorrabatt införs enligt nuvarande rabattsatser, det vill säga 50 procent för barn och 25 procent för seniorer.

Seniorer ska få rabatt på alla biljetter i stadstrafiken utom enkelbiljetter och det reducerade månadskortet för seniorer ska finnas kvar.

Stadstrafikens taxa för 2023 ska därför vara:

  • Enkelbiljett 32 kr
  • 30-dagarskort 750 kr           (Seniorpris: 280 kr)
  • 24-timmarskort 80 kr
  • Rabattkort 10 resor 290 kr
  • Rabattkort 20 resor 480 kr
  • Flygbuss enkel 100 kr

 

Reskassan (som idag ger tio procent på köp av enkelbiljetter) ska avvecklas i två steg och ska försvinna helt senast i samband med att vi byter system, men resenärer kommer att ha god tid på sig att använda upp kvarvarande reskassa och återbetalning av återstående belopp kommer att erbjudas.