Åk och handla med Närtrafik utan att lämna hemmet

25 juni, 2020

För att minska smittspridning av Covid-19 för riskgrupper har Länstrafiken Jämtland möjliggjort för människor som använder Närtrafik att få livsmedel levererad med taxi. Beställning av varor samordnas mellan beställare och affär och taxibolaget kör ut den enligt tidtabell för Närtrafik. Det blir ingen utökning av trafik utan den enda skillnaden att resenären inte är med på resan.

Förslaget har fått godkänt av Regionöverläkaren som tycker att det är ett bra sätt att hjälpa äldre och andra riskgrupper på landsbygden.

Beställning av resa och betalning görs på samma sätt som om resenären åkt med till affären. Beställning av resan görs på telefon 0771-82 00 83 som också kan lämna uppgift om vad resan kostar. Länstrafiken har ingen del i logistiken kring varubeställningen utan den samordnas mellan beställare, affär och taxibolaget. Tidtabell för Närtrafik hittar du här: Beställningstrafik