Nya priser för resor över länsgräns

Den 20:e augusti justeras biljettpriser för resor över länsgräns, den så kallade Norrlandsresan, med 1,7%.

Mer information om Norrlandsresans utbud finns att läsa här