Ny färdtjänsttaxa 11:e maj

Nyligen fattades beslut om att förändra Länstrafikens taxa. Förändringen träder i kraft from 11 maj vilket även påverkar färdtjänsttaxan eftersom den är direkt avhängig Länstrafiktaxan. Här kommer ny färdtjänsttaxa att gälla from 2016-05-11. Färdtjänsttaxan har inte justerats sedan 2014-12-01, justeringen innebär inte att det generellt blivit dyrare. Av taxans 31 olika steg, har priset sänkts på 18, oförändrat på 8 samt höjts på 5.