Nu reser vi kollektivt som förr igen

 

Resor med kollektivtrafiken har återhämtat sig väl efter pandemin. Under oktober i år var resandet nästan tillbaka på samma nivåer som innan pandemin bröt ut i mars 2020.

Fredagen 21 oktober uppnåddes en toppnotering på drygt 26 300 resor. Så många resor har inte gjorts på en enskild dag sedan 11 mars 2020, alltså dagarna innan pandemin bröt ut.

 I oktober i år gjordes i genomsnitt på 25 000 resor per vardag, motsvarande siffra 2019 var 26 000. Detta innebär är att resandet är tillbaka till 95 procent jämfört med 2019 och den största ökningen har skett i stadstrafiken.

– Det är framför allt ungdomarna som hittat tillbaka, men övriga resenärer ökar också konstant och det är förstås glädjande. Det kollektiva resandet har många positiva effekter, bland annat miljö, trafiksäkerhet och trafiksituationen, säger Henrik Strömberg, enhetschef på Länstrafiken.

Länstrafiken ser också en ökad försäljning, bland annat av de mest prisvärda biljetterna – rabattkort, tankkort och 30-dagarsbiljetter.

– Att resandet och försäljningen ökar kan bero på ett ökat kostnadsläge i omvärlden, inte minst när det gäller drivmedel, säger Henrik Strömberg.