Nu påbörjas öppnandet av framdörrarna på bussarna

Arbetsmiljöverket har upphävt beslutet om stängda framdörrar för flertalet av de trafikföretag som kör bussarna i länet. Bussarna förbereds nu för ombordstigning vid framdörren och en dekal på bakdörren visar om bussen är redo eller inte.

Den 1 oktober öppnar stadstrafiken i Östersund, bussarna i Åreområdet, Ås, Krokom, Lit och Norra Jämtland för påstigning fram. Det kan bli aktuellt med fler områden, men det är beroende på processen framåt. Det finns ett fortsatt arbete att göra för några av trafikföretagen med att föra dialog mellan arbetsgivare och skyddsombud.

– Nu kommer varje enskilt trafikföretag gå igenom sina rutiner, göra sina riskanalyser och stämma av internt innan samtliga bussdörrar kan öppnas. Det här kommer alltså ske löpande och alla dörrar öppnas därefter en efter en. Det är viktigt att processen görs på ett korrekt sätt, säger Marie Nordmark, chef område kollektivtrafik, Region Jämtland Härjedalen.

När framdörrarna varit stängda har resenärer fått ”blippa” sin biljett vid bakdörren. Nu ska utrustningen för de 170 bussar som kör länets kollektivtrafik flyttas till förarplatsen. För att tydliggöra för resenärerna vilka bussar som är redo för påstigning hos föraren märks bussens bakdörr med en dekal.

– Under en övergångsperiod kan det finnas bussar som ännu inte fått sin utrustning flyttad, det är därför en god idé att du som resenär fortsatt förköper din biljett. Håll sedan utkik efter dekalen som visar om du kan kliva på fram eller bak i bussen, säger Marie Nordmark.

I april 2020 stängdes framdörrarna på länets bussar och påstigning har därefter skett bak i bussen. Beslut togs av Arbetsmiljöverket som en åtgärd för att minska interaktionen mellan förare och resenärer med syfte att förbättra arbetsmiljön för förare ur ett smittskyddsperspektiv.
Folkhälsomyndighetens besked om lättade Coronarestriktioner har gjort att Arbetsmiljöverket upphävt sitt beslut.

– Vi är glada över att vi återigen kan välkomna tillbaka våra resenärer med påstigning i framdörren. Det här betyder att vi kan återgå till den servicenivå våra resenärer kan förvänta sig av oss, det vill säga att föraren kan vara till hjälp och biljetter kan köpas ombord på bussen, säger Marie Nordmark, chef område kollektivtrafik, Region Jämtland Härjedalen.

Sedan april 2020 har också ett antal säten i anslutning till föraren varit avspärrade. Dessa avspärrningar släpps i samband med att Arbetsmiljöverket upphäver sitt beslut.

– Vi väntar oss ett ökat resande i och med att Folkhälsomyndigheten lättar på restriktionerna. Ur ett trängselperspektiv är det därför positivt att vi får tillgång till fler sittplatser ombord, säger Marie Nordmark.

Pressmeddelande Nu påbörjas öppnandet av framdörrar

Publicerat 2021-09-30