Tidtabellsändringar från 2022-04-25

25 april, 2022

Vi vill uppmärksamma att i tidtabellen som börjar gälla 25:e April har Länstrafiken gjort förändringar på ett flertal linjer. Den nya tidtabellen gäller till 2022-06-17.

I korta drag:

  • En tur mellan Sveg och Ånge tågstation med linje 26 tidigareläggs.
  • En tur med linje 110 mellan Östersund och Brunflo tidigareläggs.
  • Ett antal turer med linje 141 tidigareläggs.
  • En tur mellan Hackås och Svenstavik med linje 163 tidigareläggs.
  • Nya turer tillsätts och en tur tidigareläggs på linje 164.
  • På linje 212 är en tur tidigarelagd och möjligheten att förbeställa resa mellan Åsgård och Ismundsundet är borttagen.
  • Enstaka turer tidigarelagda på linje 601 och linje 631.

Här finns förändringarna beskrivna i detalj